Tips redaksjonen
19.12.2014

Norsk storsatsing på kunnskap og samarbeid til havs

Ti departementer og 25 statlige selskaper skal gjennom BarentsWatch samarbeide og dele informasjon om hav- og kystområder der Norge har interesser. Steria blir en ny strategisk partner i utviklingen av samhandlingsløsningen.

 

Konsulentselskapet Steria har nettopp vunnet to kontrakter med BarentsWatch til en samlet kontraktsverdi på inntil 80 millioner kroner. Den ene kontrakten går ut på å utvikle et felles ressursregister der aktører som Politiet, Forsvaret, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Hovedredningssentralene kan dele kunnskap og ressurser. Den andre kontrakten omhandler utvikling av operative tjenester og infrastruktur.
   Norge har interesser som skipsfart, olje- og gassutvinning, klima og miljø, forskning, beredskap og redningstjenester i de nordlige havområder, men innsatsen til forskjellige departementer og etater har ofte vært fragmentert. BarentsWatch er en norsk storsatsing på å samle, utvikle og dele kunnskap om hav og kyst.
   – BarentsWatch ble lansert i 2012 og er et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for store deler av verdens nordligste havområder. Vi skal være et knutepunkt som gjør informasjon og tjenester lettere tilgjengelig for myndigheter og beslutningstakere. Mer kunnskap og koordinering gjør det mulig med bedre planlegging og utføring av operasjoner til havs, forklarer Geir Schulstad, daglig leder i BarentsWatch.
   Schulstad forteller om omfattende anbudsrunder der Steria fikk full uttelling på kompetanse, metodikk, praktisk case og teamsammensetning.
   – Steria kunne tilby omfattende domenekompetanse og lang erfaring med smidig utvikling. Det siste er ekstra viktig for oss, siden behovene til våre brukere danner grunnlaget for de tjenestene og løsningene vi skal utvikle sammen. Tett oppfølging, samarbeid og dialog med brukerne er avgjørende for at vi skal klare å levere muligheter for god samhandling og innovasjon, fastslår Schulstad. 
   To smidige utviklingsteam med Scrum-kompetanse fra Steria er allerede i gang med arbeidet. Ragnhild Hauge, direktør for forretningsutvikling i Steria, forteller at kontraktene har varighet i opptil fire år.
   – Vi får en sentral rolle i hele utviklingsprosessen, fra idéarbeid og planlegging til utvikling og forvaltning av løsningen, sier Hauge. 

Kilde: Pressenytt

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1