Tips redaksjonen
05.05.2015

Norsk skipsinnovasjon skal parkere vogntogene

To kystfartøy i ett. Slik lyder det miljøvennlige svaret på landets enorme transportutfordringer, ifølge et omfattende norsk designdrevet innovasjonsprosjekt. – Fremtiden er blågrønn, konstaterer Skule Storheill i Norsk design- og arkitektursenter.

Hver dag durer trailere og lastebiler på kryss og tvers gjennom Norge. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det snakk om nesten 20 000 milliarder tonnkilometer hvert år, med alt det fører med seg av trafikkfortetning, utslipp og ulykker. Men snart kan vogntogene utkonkurreres av effektive, miljøvennlige modulskip.
   3. februar i år ble fartøykonseptet «Short Sea Pioneer» lansert i Haugesund. Konseptet er resultat av et designdrevet innovasjonsprosjekt utført av NCE Maritime CleanTech. Bak selskapet står 35 maritime aktører på Vestlandet, deriblant rederier, verft og utstyrsleverandører. Også forskningsmiljøer og offentlige instanser har deltatt i klyngesamarbeidet.
 
Datterskip tar siste etappe
– Dette er en radikal innovasjon som kan revolusjonere godstransporten til havs. Ved hjelp av en 2-fartøysløsning kan store godsmengder transporteres langs norskekysten uten at havnene blir overrent av store skip. I stedet er det et lite datterskip som tar seg av den siste transportetappen, sier Skule Storheill, direktør for FoU og innovasjon ved Norsk design- og arkitektursenter.
   Prosjektet har mottatt nesten 600 000 kroner i støtte fra senterets Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet. Storheill mener fartøykonseptet er et godt eksempel på hvordan designmetodikk i idéfasen kan utløse store innovasjonsgevinster.
 
Blågrønn revolusjon
Sammen med industridesignere fra Eker Sandvik og skipsdesignere har klyngeselskapet utviklet et helt nytt konsept for skip i kysttrafikk. Moderfartøyet fungerer som en høyteknologisk lasteterminal som seiler langs kysten. Hver lastecontainerne er programmert med leveringssted og hentes automatisk fram når fartøyet nærmer seg riktig havn. Datterfartøyet dokker i hekken til moderskipet, og lastes og losses i stor grad automatisk.
   – I løpet av fem år kan vi stå overfor en økning i sjøtransport på 60 prosent i EU. Den eksisterende flåten er for liten og umoderne til å ta unna dette. Den medfører også store miljøutslipp. Short Sea Pioneer er et lavutslippsfartøy og en konkret løsning for å øke sjøtransporten og samtidig redusere utslippene fra transportsektoren, sier daglig leder Hege Økland i NCE Maritime CleanTech. Hun forteller at næringslivet har meldt sin interesse for det nye fartøykonseptet, men at mye er avhengig av politisk vilje til å tilrettelegge for en større og mer miljøvennlig flåte.
 
Utløser innovasjonspotensialet
Ifølge Skule Storheill er DIP et unikt program i Europa. Siden 2009 har programmet støttet 102 norske innovasjonsprosjekter med totalt 40 millioner kroner. Formålet er å øke innovasjonsgraden i norske bedrifter og offentlige foretak ved å stimulere satsingen i den ofte neglisjerte idéfasen. På den måten øker sjansen for reell nyskaping, fremfor flikking på gamle ideer som tradisjonell innovasjon ofte leder til. 
   – Dette prosjektet er et svært godt eksempel på potensialet som ligger i designdrevet innovasjon. Gjennom omfattende kartlegging og analyser har man klart å komme fram til et helt nytt fartøykonsept som løser behovene for energieffektivitet, mer effektiv operasjon og lavere utslipp. Resultatet er et fartøy som er konkurransedyktig på økonomi, miljø og hastighet, sier Storheill i Norsk design- og arkitektursenter.

Kilde: Pressenytt

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1