Tips redaksjonen
04.02.2019

Norsk olje- og gassindustri er sikre på vekst i 2019

En omfattende studie fra DNV GL viser at mer enn tre fjerdedeler (77 %) av lederne i den norske olje- og gassindustrien er sikre på at industrien vil vokse i året som kommer. Den samme undersøkelsen viser også klare forventninger til økt sysselsetting innen olje- og gassindustrien i 2019.

Funnene fremkommer i rapporten A test of resilience (se faktaboks). Dette er DNV GLs niende utgave av de årlige utsiktene for olje- og gassindustrien. Studien gir et bilde av sektorens vurderinger, prioriteringer og utfordringer for det kommende året. Den er basert på en global spørreundersøkelse blant omlag 800 ledere i olje- og gassindustrien – i tillegg til dybdeintervjuer med ledere på sektornivå.

Gode nyheter

Etter de foregående, utfordrende årene med nedskjæringer og stillstand, viser årets studie at blant de landene DNV GL har analysert, er Norge nå ett av de landene der det er størst sannsynlighet for at rekrutteringen vil øke og nedskjæringene i antall ansatte vil avta.
   Andelen norske respondenter som forventer en økning i totalt antall ansatte i 2019, er 39 %, sammenlignet med 27 % for ett år siden. Bare 13 % forutser at deres organisasjon vil redusere arbeidsstokken i 2019, ned fra 55 % for to år siden og 21 % sist år.
   – Innenfor disse samlede tallene for sektoren som helhet er det betydelig variasjon mellom de enkelte selskapenes intensjoner. Vårt eget selskap eksempelvis – DNV GL – vil hovedsakelig rekruttere nyutdannede. I tillegg vil vi foreta strategisk rekruttering for videreutvikling av selskapet i 2019, sier Arve Johan Kalleklev, Regionalsjef Norge, DNV GL – Oil & Gas.
   – Når det er sagt, er det gode nyheter at de smertefulle jobbnedskjæringene som fant sted under den siste markedssvikten, nå avtar etter hvert som norske olje- og gasselskaper har tatt klare skritt til å øke sin kostnadseffektivitet og gjenskape lønnsomhet.

Kostnadsutfordringer

Funnene om sysselsetting stemmer overens med at mangelen på fagutdannet arbeidskraft og en stadig eldre arbeidsstyrke går opp til en fjerdeplass på respondentenes rangering av hindringene for vekst i det norske olje- og gassmarkedet. Tilsvarende posisjon i fjor var en åttendeplass. På toppen av denne listen finner vi den globale økonomien, oljeprisen og konkurransepresset.
Kalleklev mener at dette er et tegn på kommende kostnadsutfordringer. – Som rapporten vår legger vekt på, har mangel på fagutdannet arbeidskraft i tidligere høykonjunkturer vært forbundet med økende kostnadsinflasjon. Dette vil sektoren søke å unngå, sier Kalleklev og henviser til at fokuset på kostnadseffektivitet fortsatt vil være markant.
   Selv om over 36 % av lederne i den norske olje- og gassindustrien mener at deres selskap lyktes godt i å kontrollere kostnadene i fjor, sammenlignet med 21 % globalt, er kostnadskontroll fortsatt høyt oppe på dagsordenen også for 2019.
I Norge forventer 80 % at deres selskaper vil gi høy (62 %) eller topp prioritet (18 %) til kostnadseffektivitet i 2019. Dette tiltaket viser imidlertid tegn til å bli svekket, og tidlige tegn til kostnadsinflasjon vil kunne komme til syne i næringen.

Hele rapporten kan lastes ned gratis her: dnvgl.com/industryoutlook2019

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1