Tips redaksjonen
02.03.2015

Norsk offshore stiller høye krav

Det stilles store krav til leverandørene til det norske offshoremarkedet. De norske standardene for olje- og gassindustrien, NORSOK, innebærer at de må legge sig i selen for å optimere såvel produkter som prosesser hvis de vil komme i betraktning på dette attraktive markedet.

Det norske offshoremarkedet er lukrativt for mange underleverandører, fordi aktivitetsniveået er høyt,  dels på grunn av eldre rigger som trenger service, og dels på grunn av nye rigger, som stadig settes i drift. Hele industrien er avhengig av stabile og fleksible leverandører, som ikke bare skal kunne levere den riktige varen – ofte i løpet av kort tid – men som også levere varer av høy standard.
   Med NORSOK har den norske oljeindustrien fastsatt en lang rekke standarder som betyr at leverandører og underleverandører må gjøre en ekstra innsats for å bli godkjent for å levere produkter til offshoremarkedet. Det gjelder alt fra kvaliteten på selve malingen til de komponentene som benyttes på riggene, til leverandørernes faglige kvalifikasjoner.

Høy kvalitet og gode referanser
Den voldsomme veksten i den norske olieindustrien de senere årene har ført til økt fokus på dette markedet. Blant de organisasjonene som har fingeren på pulsen når det gjelder den norske offshoreindustrien, er Dansk Eksportforening. Her opplever business manager innenfor for olje og gass, Merethe Wrang, også at kravene til leverandørene er strenge:
   – Virksomhetene må holde styr på kvalitet og sikkerhet hvis de vil leve opp til kravene på noen av de store prosjektene i Norge. Og så er det en fordel hvis de har referanser i olje- og gassbransjen. Så et godt nettverk, som leder til nye kontakter og kunder, er også en av spillereglene, forklarer Merete Wrang.

Dansk krisefordel
Men det er all mulig grunn til å ha fokus på NORSOK, for den norske oljeindustrien er attraktiv for danske virksomheter, som faktisk har én unik fordel:
   – Det er fortsatt et kjempepotensial på det norske offshoremarkedet. Og i motsetning til de norske virksomhedene, har vi i Danmark vært igjennom en krise som har gjort at vi har trimmet forretningsrutinene og kostnadene. Akkurat nå er det fokus på å holde kostnadene nede i den norske olje- og gasindustrien, og det kan bl.a. danske virksomheder høste fordeler av, forteller Merethe Wrang.

Hoyer ser muligheter
Hos Hoyer Motors har man erfaring med NORSOK-standarden for blant annet maling av motorer, og det har gitt virksomheten enda en kompetanse innenfor offshoreindustrien. Helt konkret er det snakk om NORSOK-standard M501, som angir standarden for blant annet maling av stål og støpejernsmotorer. Administrativt er det snakk om en 32-sider lang guide som detaljert angir alt helt fra malingens tykkelse til hvordan malerne skal være prekvalifisert til arbeidet.
   – Dokumentasjonsarbeidet er svært krevende når man har med NORSOK-standarder å gjøre. Vi har en kvalitetsavdeling, som leser gjennom standardene, og som deretter setter opp prosedyrer. Det er en omfattende prosess. Men vi har hatt stor suksess med det, og våre kunder gir positive tilbakemeldinger. Så vi ser helt klart flere muligheter innenfor dette segmentet, forklarer Loke Svendsen, Country Manager for Hoyer Motors i Norge.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1