Tips redaksjonen
04.07.2014

Norsk nestor tildelt oljebransjens gjeveste pris i Houston

OTC, olje- og gassbransjens største konferanse, samlet i begynnelsen av mai mer enn 110 000 deltakere i Houston, Texas. Som en del av åpningsseremonien ble DNV GLs Carl Arne Carlsen hedret med bransjens mest prestisjefylte pris for sitt enestående og livslange arbeid for sikker og lønnsom drift offshore, både internasjonalt og på norsk sokkel.

Gjennom sine 40 år i Det Norske Veritas, nå DNV GL, har Carl Arne Carlsen vært med på å prege utviklingen av olje og gassindustrien, ikke minst gjennom sitt arbeid med å definere og innføre internasjonale sikkerhetskrav. Umiddelbart etter Alexander Kielland-ulykken ble han utpekt til å lede DNVs arbeid med å forhindre at noe slikt kunne skje igjen. Regelverket som ble utarbeidet, ble umiddelbart tatt i bruk av hele offshoreindustrien.
  Tilsvarende i 1992, etter et tiår med forliste oljetankere og bulkskip, og med store tap av menneskeliv, ble han igjen utpekt til å lede arbeidet med å forhindre slike ulykker. Ni måneder senere ble anbefalingene vedtatt i FN og ble gjeldende for all internasjonal skipsfart.
  Carl Arne Carlsen var også sentral i arbeidet med å ta i bruk ombygde skip for utvinning av olje i Nordsjøen. Dette gjorde det mulig å bygge en rekke felt som ellers ikke vill blitt ansett som lønnsomme, men som i ettertid har vist seg å være avgjørende for aktiviteten i Nordsjøen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1