Tips redaksjonen
21.12.2016

Norsk Lyspris 2016 er kåret

Bankplassen Oslo, Biblo Tøyen Deichmanske bibliotek og The Well er vinnerne av Norsk Lyspris 2016.

Med hele ni nominerte lysprosjekter og -produkter var det høy stemning med over 200 deltakere under kåringen av Norsk Lyspris 2016, som ble delt ut på Lysets dag. Kveldens konferansier, Olli Wermskog, dro publikum gjennom prisutdelingen, som setter fokus på å synliggjøre gode og innovative lysprosjekter i Norge.
   Norsk Lyspris 2016 ble delt ut på Lysets dag i Kanonhallen på Løren i Oslo 9. november.
   Beste innendørsprosjekt: The Well Juryens begrunnelse: «Spa er en forkortelse for «Salus per Aqua» – eller helse gjennom vann. På The Well er det helse i både vann og i belysningen. Belysningskonseptet «The Swell» bygger på en metafor på ulike bølgelengder og bølgehøyder, der hvert rom og sone får en egen identitet via lysdesignen, som beveger og påvirker brukerne på ulike måter gjennom bygget.
   På bakgrunn av prosjektets kompleksitet og størrelse er det benyttet et utradisjonelt styringssystem, som med over 70 ulike armaturtyper gir stor variasjon gjennom hele anlegget. Alle armaturer er kontrollerbare, noe som er imponerende med tanke på prosjektets størrelse og volum.»
  
Beste utendørsprosjekt: Bankplassen Oslo Juryens begrunnelse: «Belysningen på Bankplassen i Oslo tilfører nytt lys på en edruelig og intuitiv måte. Lysdesignens tekniske kvaliteter er godt løst ved de støpte lyktene, som bevarer noe av vår felles historie og samtidig benytter seg av ny teknologi. Noe som vitner om godt samarbeid mellom prosjektets aktører og god teknisk kunnskap. Det er brukt grep fra scene og teater på en nennsom, men effektiv måte. Prosjektet viser at man kan tenke på lys på mange ulike nivåer, alt fra planlegging, samarbeid med landskapsarkitekter og helt ned på armaturnivå. Lysdesignen respekterer byrommet, både i en historisk og moderne kontekst.»
  
Åpen klasse: Biblo Tøyen Deichmanske bibliotek Juryens begrunnelse: «Lysdesignen på ungdomsavdelingen på Tøyen Deichmanske bibliotek utfordrer konvensjonene innenfor lysdesign i dag og har et lysdesign satt på barnas premisser.
   Lysdesigner er modig i bruk av grep man ellers finner innenfor effektbelysningen, med effektiv bruk av kontraster i en tradisjonell sammenheng. Et bibliotek er en offentlig arena med lange tradisjoner, og det er flott å se hvordan lysdesigner viser en aktiv bruk av kontraster. Lysdesigner viser god brukerforståelse for en spesiell målgruppe, barn og ungdom mellom 10 og 15 år.»
  
Diplom ble delt ut til følgende prosjekter: Jar kirke, Løren stasjon, Norsk Reiselivsmuseum, Stavanger Torg, Lysplan for Smelteverkstomta i Odda og Norges Bank Kunnskapssenter.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1