Tips redaksjonen
31.08.2016

Norsk CO2-innovasjon gir klimagevinst

Et norsk forskningsprosjekt har skapt en emballasjeløsning som kan redusere størrelsen på tradisjonell matemballasje med opp mot 50 prosent – og samtidig hindre matavfall og flytte norsk fiskeforedling tilbake til Norge.

– Når du setter kniven i fisken, starter problemene. Da legges veien åpen for bakteriene. Det samme gjelder selvsagt for alt av ferskvareprodukter, forklarer Jan Endre Vartdal, administrerende direktør i Vartdal Plast.
   Derfor pumper produsentene ferskvareemballasjen full av CO2. Dette hemmer bakterieveksten og holder maten frisk lenger, men gir mye tomrom i hver emballasje.
 
Pute som slipper ut CO2
Det er her Vartdal Plast og forskningsinstituttet Nofima har konsentrert sitt nyskapingsarbeid. De har utviklet en pute som fortløpende slipper ut CO2 på innsiden av emballasjen. Puten aktiveres når den kommer i kontakt med fukt fra for eksempel et fiskestykke og kan enkelt integreres med de fleste ferskvareemballasjer på markedet.
   – Ved å produsere gass inne i emballasjen kan vi redusere emballasjevolumet med opptil 50 prosent. Dermed blir det mer effektiv transport, færre trailere på veien og mindre utslipp av klimagasser. Samtidig har vi utviklet en tilhørende pakkeløsning som øker levetiden til produktet med opptil 40 prosent, sier Vartdal.
   Emballasjeløsningen SuperFresh eksisterer i dag for torsk, laks og klippfisk og brukes blant annet av First Seafood-merkevaren til villfanget torsk. Vartdal Plast jobber nå med å utviklet en løsning for skålpakking av kylling, laks og torsk.
 
NOK: –Miljøet får i pose og sekk
Kari Bunes leder Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité (NOK), som har som oppgave å motivere til forbedringer og nyvinninger innen emballasje. Hun er imponert over hva Vartdal Plast og Nofima har fått til.
   – Problemet med å redusere emballasjemengden er at det ofte går på bekostning av emballasjens beskyttende og preserverende egenskaper. Da ender vi i stedet opp med å kaste mer mat. Grepet med å produsere CO2 inne i emballasjen gjør at vi får i pose og sekk. Det blir mindre materialbruk samtidig som maten beskyttes like godt som før, sier Bunes.
 
Vil foredle mer fisk i Norge
Det er bransjebladet iLaks som først omtalte den sunnmørske emballasjenyvinningen. Her forteller Jan Endre Vartdal at motivasjonen bak utviklingen av SuperFresh var å øke mattryggheten og holdbarheten og redusere matvaresvinn – samt sørge for at mer norsk mat foredles i Norge.
   – Da vi gikk i gang i 2009, skjedde om lag 60 prosent av foredlingen av norsk oppdrettsfisk utenfor Norge. Vi ønsket å gjøre vårt for å legge til rette for økt verdiskaping innenfor landets grenser. Samtidig er det mange andre biter som også må på plass i dette puslespillet, som tollbegrensninger og automatisering av bearbeiding, sier Vartdal.
   Han brenner for å redusere mengden mat vi kaster hver dag gjennom å få til mer effektiv matproduksjon og -distribusjon. – Om lag en tredjedel av maten vi produseres blir kastet, og det er altfor mye. Svinnet skjer i alle ledd, fra produksjon og til konsument. Vi håper SuperFresh kan være med på å redusere dette svinnet, sier Vartdal.

Kilde: Pressenytt

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1