Tips redaksjonen
24.01.2020

NorgesGruppen med «miljøbutikk» i Sandnes

Miljøbutikken i Sandnes, som ble åpnet i fjor høst, er den 7. i rekken av miljøbutikker som NorgesGruppen har utviklet og bygget de siste årene.

NorgesGruppen satser mye på bærekraftige løsninger. Dette gjelder i butikkene i forhold til emballasje og matsvinn og i distribusjonen hvor ASKO sikter mot fossilfri bilpark i løpet av få år. Også på eiendomssiden satser NorgesGruppen bærekraftig og denne uken åpnes enda en «miljøbutikk» - denne gang Kiwi Lundehagen i Sandnes. Dette blir Rogalands mest miljøvennlige dagligvarebutikk med bruk av materialer med lavt CO2-fotavtrykk. Dette omfatter blant annet lavkarbonbetong, resirkulert armering og ikke minst bruk av tre i hele bygget.
   NorgesGruppen satser på å bygge flere slike butikker ut fra vurderingen om at også dagligvarebransjen må ta sin del av ansvaret for å prøve ut gode miljø- og bærekraftløsninger. Erfaringene så langt bekrefter at bruk av tre/massivtre er et særlig godt egnet verktøy for å redusere CO2-fotavtrykket.
   NorgesGruppen ønsker å bygge mer bærekraftig, men erfarer at dette fortsatt er dyrere enn å bygge konvensjonelt. I lys av dette ser de fortsatt behov for utvikling og innovasjon knyttet til trebaserte konsepter og løsninger.
   Den nye miljøbutikken i Sandnes er på 1750 kvm. Den er den 7. i rekken av miljøbutikker som NorgesGruppen har utviklet og bygget over de siste årene. Den første miljø/trebutikken ble åpnet på Elverum i 2016. I miljøbutikken Kiwi Lundehagen i Sandnes er det brukt lavkarbonbetong, resirkulert armering og tre i konstruksjon, vegger og tak. Det er lagt til grunn et helhetlig fokus på bærekraft med alt fra sedumtak, blostereng og el-bil lading.
   Hovedkonstruksjonen er basert på limtre og massivtre med en takkonstruksjon hvor det er brukt Kielsteg. Kielsteg er et patentbeskyttet treelement fra Østerrike med spennvidder opp mot 25 meter som gir store, åpne butikkarealer. I utgangspunktet ønsker NorgesGruppen å bruke lokale og regionale materialleverandører, men da uten at dette går på akkord til nødvendige krav til funksjonalitet.
   «Vi tror at framtiden i byggebransjen vil innebære mer vekt på bruk av miljøvennlige materialer som bl.a. tre/massivtre som ett av verktøyet for å redusere CO2 avtrykket. Bransjen er i utvikling, mange har vist interesse for NorgesGruppen sine erfaringer og vi deler gjerne vår kunnskap og erfaringer, sier prosjektsjef i NorgesGruppen Eiendom, Vegard Sletten.»
   Treindustrien ønsker å bidra til at NorgesGruppen når sine langsiktige målsettinger om mer bærekraftige og konkurransedyktige løsninger – gjerne i kombinasjon med tre og andre materialer.

Foto: Per Skogstad – Treteknisk

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1