Tips redaksjonen
27.07.2017

Norges største leveranse av IoT-kommunikasjon

Atea og mobiloperatøren Com4 inngår kontrakt med Validér for leveranse av mobil datakommunikasjon til automatiske strømmålere (AMS). Estimert verdi på avtalen er 107 MNOK og omfatter leveranse av opp til 1 000 000 SIM-kort og tilhørende tjenester. Avtalen har en varighet på to år med opsjon på ytterligere seks år.

Stortinget har vedtatt at alle norske husstander innen 2019 skal få installert digitale strømmålere med automatisk måleravlesning. Endringen åpner for en rekke nye digitale tjenester i strømnettet. De digitale strømmålerne kobles til Internett for å samle data som tidligere har blitt meldt inn manuelt, inkludert forbruk og rapportering av strømbrudd.

Atea og Com4 som leverandør
– For Validér er det viktig å ha et trygt reisefølge som kan levere en fremtidsrettet og kostnadseffektiv løsning. Vi vektlegger nærhet til kompetanse og samarbeid og har med Atea og Com4 valgt de leverandørene vi mener best kan bistå oss i vår tjenesteproduksjon, sier Thomas Thiis, daglig leder av Validér. 
   Avtalen bidrar til at Validér er rigget for videre vekst innenfor innsamling av måleverdier over mobilt bredbånd, både for eksisterende og nye kunder, legger Thiis til.
  I avtalen inngått med Validér vil Atea håndtere logistikk og forvaltning, mens Com4 skal levere selve kommunikasjonsløsningen og teknologien rundt.
   Overskrivbare SIM-kort i de automatiske strømmålerne gir mulighet til å skifte mobilleverandør uten å måtte bytte SIM-kort. Slik unngår man en betydelig kostnad.

Sikkerheten ivaretatt
Når IoT trer inn i stadig flere hjem, må sikkerhet stå i høysetet.
   – Det er snakk om Norges største leveranse på IoT-kommunikasjon. Da er det essensielt at løsningen som leveres, er skapt med sikkerhetsaspektet som en forutsetning. Trafikken rutes fra strømmåler til et eget lukket nett med ende-til-ende-kontroll, sier Stein Andrè Larner, administrerende direktør i Com4.

1 000 000 strømkunder
Med Com4 benytter Atea ny teknologi for å gjøre hverdagen enklere for potensielt 1 000 000 strømkunder.
   – Dette er et godt eksempel på hvordan den digitale revolusjon forenkler, fornyer og forbedrer funksjoner i samfunnet. Vi er stolte over å kunne bidra med nytteteknologi som gagner så mange, sier administrerende direktør i Atea, Michael Jacobs.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1