Tips redaksjonen
01.08.2017

Norges beste Studentbedrift

AgriMare Bio SB fra Ålesund er Norges beste Studentbedrift 2017. Nå skal de unge gründerne representere Norge på EM i Helsinki.

– Utrolig moro! Jeg mener vi har fortjent det, men det føles likevel helt uvirkelig, sier Lene Stenseth, daglig leder i AgriMare Bio SB. Nå skal forretningsplan og presentasjon oversettes til engelsk, for i slutten av juni skal bedriften presentere seg for et internasjonalt dommerpanel og publikum fra hele Europa.
   AgriMare Bio SB har utviklet løsning for storskala oppdrett av børstemark med fiskeslam som eneste næringssubstrat. Børstemarken har høyt innhold av marint protein og viktige marine fettsyrer, og den skal erstatte vegetabilske ingredienser i fôr for oppdrettslaks. Løsningen deres har trippel bunnlinje; miljøløsning, matproduksjon og bærekraft. Les mer på agrimarebio.com.
   ”Studentbedriften har ønsket å bidra til en bærekraftig fremtid og har tatt utgangspunkt i en for Norge svært viktig næring. Med utgangspunkt i forskning har de arbeidet med et nyskapende konsept med høy innovasjonsgrad, og som er veldig relevant for dagens lokale og globale utfordringer. Dersom bedriften lykkes med sitt planlagte pilotprosjekt, har den et stort vekstpotensial”, heter det blant annet i juryens begrunnelse.

Stort internasjonalt potensial
Også Easydesk SB fra Høgskolen i Sørøst-Norge skal konkurrere mot de beste studentbedriftene fra Europa. De vant Ferdprisen for størst internasjonalt potensial. Studentbedriften har utviklet Tixo, en ny digital plattform som samler informasjon fra mange ulike kilder. Løsningen kan sammenlignes med ”skrivebordet” på datamaskinen, med snarveier til den informasjonen som den ansatte bruker mest.
   ”Lederteamet viser entusiasme og pågangsmot, og vi har stor tro på at de kommer til å lykkes med å ta denne bedriften videre, både nasjonalt og internasjonalt, hjulpet av støtte fra Innovasjon Norge og nye investorer”, heter det i juryens begrunnelse. Ferd har vært samarbeidspartner med Ungt Entreprenørskap siden 1997, og de ansatte i selskapet deltar hvert år i juryarbeidet.

Læring blir næring
Ungt Entreprenørskap har i år 20-årsjubileum, og i 2016 var over 150 000 elever og studenter involvert i Ungt Entreprenørskaps aktiviteter i utdanningen sin.
   – Studentbedrift er først og fremst en treningsarena, og målet er læring. Vi synes likvel det er gøy når studentene tar ideene sine videre og starter AS, noe som er tilfelle med mange av studentbedriftene som har blitt startet i år. Det sier litt om kvaliteten i entreprenørskapsarbeidet i den norske utdanningen, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.
   Både AgriMare Bio SB og Easydesk SB etableres som aksjeselskaper og skal utvikles videre.

NHO-sjefen ønsker flere studentbedrifter
– Jeg vil gratulere alle vinnerne. Norge trenger innovative, modige studenter som dere. I årene som kommer, vil vi trenge flere entreprenører, gründere og unge mennesker som ønsker å skape verdier og arbeidsplasser, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.
NHO-direktøren mener utdanningsinstitusjonene har et ansvar for å gi studentene entreprenørskapskompetanse under studiene.
   – De som starter studentbedrift, får verdifulle erfaringer, og flere må få tilbud om dette som en del av studiene. Vi håper NM for studentbedrifter inspirerer enda flere utdanningsinstitusjoner til å legge til rette for dette.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1