Tips redaksjonen
10.10.2019

Norge og Kina har inngått avtale om patentsamarbeid

Patentstyret og kinesiske patentmyndigheter har inngått en samarbeidsavtale om behandling av patentsøknader.

Avtalen vil gjøre det raskere og billigere for patentsøkere å oppnå patent på oppfinnelser i det andre landet. Ordningen innebærer at de to landene kan gjøre bruk av hverandres patentfaglige granskning i saksbehandlingen. Slike granskninger er en viktig del av vurderingene nasjonale patentmyndigheter foretar når de skal avgjøre om ny teknologi tilfredsstiller kravene til patentering. Avtalen ble undertegnet av visekommissær He Hua fra det kinesiske patentverket CNIPA og direktør i Patentstyret, Per A. Foss under generalforsamlingen til WIPO (den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen) i Genève. Avtalen trer i kraft 1. april 2020.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1