Tips redaksjonen
20.12.2016

Norconsultprisen 2016 til Kelly Pitera

Norconsults konsernsjef Per Kristian Jacobsen delte ut Norconsultprisen 2016 til beste foreleser på Bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Årets prisvinner var førsteamanuensis Kelly Pitera.

Utdelingen fant sted på BM-dagen 1. november på NTNU. Dette er det sjette året Norconsultprisen deles ut, og også i år har det vært stor interesse for utmerkelsen. Juryen har mottatt over 30 nominasjoner på kandidater til prisen.
   Flest nominasjoner mottok årets vinner, førsteamanuensis Kelly Pitera ved Institutt for bygg, anlegg og transport. I nominasjonstekstene ble blant annet følgende trukket frem:

• Kelly Pitera en svært god pedagog som ser hver enkelt student. Hun lærer seg navnet på hver enkelt student fra dag én, uansett antall studenter.
• Hun har høy kunnskap og kompetanse og er svært dedikert til fagområdet og studentene. Dette gir seg utslag i engasjement i og utenfor undervisningssituasjonen og ydmykhet for tilbakemeldinger.
• Hennes smittende engasjement har vært et sterkt bidrag til at et økt antall studenter velger vegplanleggingsfag. Piteras forelesninger oppleves motiverende, spennende og givende.
• Det er spesielt hyggelig at Kellys innsats også har hatt stor betydning for Næringslivsringens prosjekt «Rekruttering til samfunnskritiske områder», som Norconsults direktør for Vann og Avløp, Tom Baade-Mathiesen, har ledet. For noen år siden var det bare 10 til 20 studenter som tok det grunnleggende vegplanleggingsfaget. Høsten 2016 er det 80 studenter som følger faget.

Kilde: Norconsult

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1