Tips redaksjonen
23.11.2015

Norbohus Averøy med boligsalg på nett

På Stensvikhøgda i Averøy selges boligene på utradisjonelt vis. Kundene klikker seg inn på www.stensvikhogda.nordbohus.no, der de gjennomfører en reservasjon og gjør sine tilvalg. Deretter har kundene 48 timer på seg til å signere kontrakt hos Nordbohus Averøy.

– Vi erfarer at mange av kundene ønsker en kjøpsprosess i stedet for en salgsprosess. Det er derfor ønskelig med mest mulig tilgjengelig informasjon, før man tar kontakt med tilbyder og gjennomfører kjøpet. I tillegg er det ønskelig å kjøpe når man selv har tid, og ikke når kontoret har åpningstid. Dette kan vi nå tilby for boligene på Stensvikhøgda i Averøy, sier markedssjef i Nordbohus, Stian Moursund.

Suksesskonsept til Averøy
Boligkonseptet Villa Lilla ble lansert internt i Nordbohuskjeden for ett år siden. Siden da har konseptet gått sin seiersgang på en rekke tomter og kundemøter. Nå tar Nordbohus Averøy-konseptet et steg videre, og tilpasser samtidig kjøpsprosessen til kundenes behov.
   –Dette er helt i tråd med markedets forventning og noe man er godt vant med når det gjelder andre produkter. Men så vidt vi vet, er vi først ute med dette på boligmarkedet, sier Knut Eliassen i Nordbohus Averøy.    
   –Villa Lilla har solgt veldig bra, og de foreløpige tilbakemeldingene tilsier at dette skal bli godt mottatt. Villa Lilla har en fin kombinasjon i seg. Her får man villakvaliteter på et mindre areal, og prisen blir således triveligere enn i en større bolig. Det er boligens mange kvaliteter som er viktigst, selv om vi er stolte av vår nye webshop for bolig, sier Eliassen. Nordbohus Averøy har deltatt som pilotbedrift i utviklingen av den nye webløsningen, og bidratt med både innsikt og ideer i utviklingsprosessen. 

Frisk utvikling
Nordbohus Averøy har vært en del av Nordbohuskjeden siden 2008. Den gang besto bedriften av Vegar Bøe og Knut Eliassen. Frem til i dag har selskapet utviklet seg til seksten årsverk, og nå lanserer de sitt første store boligfelt, Stensvikhøgda.
   –Vi har tro på Averøy og hele regionen. Det er vekst i mange deler av området, og vi har inntrykk av at folk flest deler vår optimisme. Vi har flere henvendelser enn noen gang, og flere enn før kommer fra våre nabokommuner. Det er jo gledelig å registrere, sier Vegar Bøe.

Bidrar til innovasjon
– Det er viktig for kjeden at vi har bedrifter som viser vei og bidrar til innovasjoner. Nordbohus Averøy er en slik bedrift, og det kommer hele kjeden til gode. Den nye webshopen skal benyttes av andre Nordbohus-forhandlere på andre boligfelter etter hvert. Men Nordbohus Averøy vil alltid stå som den første. Det var de som fant opp kruttet, og så fikk vi være med og produsere ideen, sier markedssjef Stian Moursund.
   Mye taler for at Nordbohus er først ute med en løsning for tilpasning og reservering av bolig på nett.
   – Nordbohus er en kunde med kreative og friske ideer. Det er moro å få ta del i slike spennende innovasjoner, og jeg kjenner ikke til lignende noe sted på nett, sier Thomas Kulvik i NyMedia som står for utviklingen av webløsningen. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1