Tips redaksjonen
20.01.2020

NorBetong bidrar til grønnere Bybane-utbygging i Bergen

Miljøtilpasset sprøytebetong kutter CO2-utslipp med 432 tonn under byggingen av Bybanen i Bergen. 

Byggingen av Bybanen i strekningen mellom Fløen og Kronstad er svært utfordrende. Bygging i etablerte boområder stiller strenge krav til planleggingen og gjennomføringen av prosjektet, som Skanska står for, med NorBetong som leverandør av ferdigbetong.  
   Blant annet skal man bygge en betongkulvert gjennom et boligområde, og Årstadtunnelen fra Fløen til Kronstad vil få den første underjordiske holdeplassen for Bybanen. Den skal ligge ved Haukeland Universitetssjukehus.  
   Da Bybanen Utbygging skulle hente inn tilbudene om byggingen av traseen for var kravene til miljøprofil viktig. Skanska gjorde om alle punkter vedrørende lavkarbonbetong fra burde til skal – og vil levere et prosjekt som holder Ceequal-standard for hele traseen.  
 
Banebrytende teknologi

Når NorBetong skal levere betongen til dette prosjektet, betyr det at både konstruksjonsbetong og sprøytebetong holder lavkarbon-standard. 
   - Bybanen Utbygging hadde ønske om en grønnere Bybane-utbygging, og det gjorde vi i Skanska til et poeng. Sammen med betongleverandørene kjørte vi en dialog for å få til lavkarbon klasse A-betong til konstruksjon – og klasse B til sprøytebetongen, sier Runar Tveit Hove som er anleggsleder for prosjektet hos Skanska. 
   - NorBetong var svært frempå i dette spørsmålet, og det er vi veldig glade for. Vi fikk oppdraget mye på grunn av vår tilnærming til miljø, og det handler om at vi forsto hvor viktig det var for kunden. Og NorBetong som vår leverandør har forstått hvor viktig det er for oss. Det synes jeg er veldig kult, fortsetter Hove. 
   Også i NorBetong synes man dette aspektet med prosjektet er viktig. Salgssjef i NorBetong, Ørjan Haugland, peker på samarbeidet mellom Skanska og NorBetong som nøkkelen. 
   - NorBetong var med å sette bransjestandarden for miljøbetong – og i dette prosjektet tar vi det et steg videre sammen med Skanska. De har utviklet en egen resept for mer miljøvennlig sprøytebetong som vi bruker på dette prosjektet. Foreløpig har det fungert utmerket, sier Haugland. 
   - Vi er veldig glad for å ha fått denne kontrakten, og det er spennende å jobbe med dette produktet som Skanska har utviklet. De skal ha skryt for innovasjonen her, sier Haugland. 
   Totalt skal det leveres 23.000 kubikk med ferdigbetong i prosjektet – og av det skal 8-9.000 kubikk være sprøytebetong.  
 
Stor miljøgevinst
Teknologiansvarlig for prosjektet hos NorBetong, Magnus Skjeggerud, forteller at resepten fra Skanska gjør at man kutter utslippet per kubikk fra 310 kilo ned til 256 kilo per kubikk ferdig sprøytebetong. 
   Det betyr at man på 8.000 kubikk reduserer utslippene med 432 tonn CO2, sammenlignet med å bruke vanlig sprøytebetong. 
   - Dette er meg bekjent første gang man tester ut denne typen lavkarbon-sprøytebetong i full skala. Tilbakemeldingene fra de som jobber med dette er svært gode, sier Skjeggerud. 
   Et fratrekk på 54 kilo CO2-utslipp per kubikk, gjør også at sprøytebetongen trekkes ned i lavkarbonbetong klasse-B.  
 
Komplisert prosjekt
Kontrakten for denne traseen av Bybanen har en verdi på 981 millioner kroner. Ifølge Skanskas anleggsleder kan dette være en av de mest kompliserte traseene – og det er mye betong som skal til for å utføre oppgaven.  
   - Jeg vil påstå at dette er en av de mest kompliserte traseen. Det er en så komplett anleggsjobb som du kan få. Ifølge Skanska sin definisjon, med tunnel, betongkonstruksjoner og sjøarbeid, sier Hove i Skanska. 
   - På grunn av dette er det veldig viktig for oss at betongen kommer til riktig tid, og at den har rett kvalitet. Så langt er dialogen med NorBetong bra, og allerede på avtalenivået har de gjort endringer i avtalene som vi setter pris på, sier Hove.  
 
Påvirker 100 000 bergensere daglig
Utbyggingen skjer i er tett bebygd område og hver dag påvirker prosjektet 100 000 mennesker i Bergen Derfor er fokuset på helse og miljø spesielt viktig. 
   NorBetong har derfor samarbeidet med Skanska om gjennomføringen av oppstartsmøter for alle sjåfører og transportører. Der har man gått gjennom alle særegenheter og risikomomenter med HMS-leder i Skanska. 
   - Fokus på sikkerhet rundt leveransene er et løpende arbeid i prosjekter som dette, sier regionsjef Ørjan Haugland i NorBetong.
   Prosjektet med Bybanen trasé D12 skal være ferdig i februar 2022. Testkjøring av hele traseen fra sentrum til Fyllingsdalen blir høsten 2022. Bybanen forventes i drift 2022/23 på denne traseen. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1