Tips redaksjonen
25.06.2019

Nødknapp skal redde sjøens myke trafikanter

Denne nødknappen skal gjøre det enklere for padlere, brettseilere og kitere å få hjelp dersom de havner i en nødsituasjon.

Siden 2012 har det vært en enorm vekst i antall padlere, kitere, surfere og brettseilere i Norge. De siste seks årene har antall kajakker doblet seg – fra 80 000 til 170 000. Disse myke trafikantene er mer utsatt når de ferdes på sjøen enn andre trafikanter. Redningsselskapets nye konsept, RS Aktiv, består av et medlemskap, en nyutviklet nødknapp og utstyrsregistrering.
   – De siste årene har det vært flere ulykker der myke trafikanter har druknet eller blitt alvorlig skadet. Det er viktig at disse får et godt sjøsikkerhetstilbud. Vi må være til stede for alle som bruker sjøen, og med RS Aktiv tar vi sjøens myke trafikanter på alvor, sier Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet.

Ett trykk og hjelpen er på vei

Tidlig varsling kan være avgjørende i en nødsituasjon. Redningsselskapet har utviklet en  nødknapp, som er et rimelig tilleggsprodukt til annen varsling som mobiltelefon og VHF. Nødknappen festes rundt håndleddet og gir deg bekreftelse når nødsignalet er mottatt.

Hindrer kostbare redningsaksjoner

Hvert år iverksettes mange redningsaksjoner fordi det blir funnet tomme kajakker eller andre fartøy uten noen form for merking. Merking av kajakk, kite eller seilbrett vil hindre unødvendige redningsaksjoner og sørge for at utstyret kommer tilbake til rette eier om det blir funnet.
   Tilbudet gir også rett til fri assistanse fra redningsskøytene.
   – Dette tiltaket er helt unikt i Norge og vil kunne trygge en stadig voksende gruppe av de som bruker sjøen, sier Rikke Lind.

Les mer om RS Aktiv på Redningsselskapets sider, www.rsaktiv.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1