Tips redaksjonen
11.08.2016

Noca produserer hjertet i fiberoptisk sensorsystem

Ved hjelp av små fiberoptiske sensorer kan Light Structures fortelle skipseiere hvor mye og hvilken type belastninger båtskroget utsettes for. Med denne informasjonen kan de sørge for at skipet driftes på en sikker og kostnadseffektiv måte.

Light Structures-teknologien er interessant for eiere av både nye og gamle fartøy. Når gamle skip skal bygges om til nye bruksområder, er det viktig å vite hvordan skipet tåler belastning i forskjellige deler av skipet. På nye båter bruker redere informasjonen for å motvirke langsiktig skade.

Viktig å vite hva skroget utsettes for
– Skroget er en stor del av kostnaden når et skip bygges. Det er viktig å vite hva skroget blir utsatt for, og hvorfor skader skjer. Slik kan man gjøre korrigerende tiltak og vedlikehold som senker kostnaden knyttet til skipet gjennom levetiden, forklarer gründer og teknologiansvarlig Geir Sagvolden.
   De store oljeselskapene bruker også Light Structures-teknologien til å overvåke sine skip og flyteinstallasjoner. En ulykke som fører til utslipp, er dårlig både for miljøet og omdømmet. Derfor er fiberoptisk overvåkning en billig forsikring. Teknologien er enkel i prinsippet, men teknisk sett avansert og komplisert.

Slik fungerer teknologien
Så mange som flere hundre sensorer kan plasseres rundt på skipsskroget. Disse sensorene sender informasjon videre til en datasentral på skipet. Det er denne datasentralen Noca nå produserer.
   Nær tusen ganger i sekundet henter datasentralen inn informasjon fra de fiberoptiske sensorene. En strukturell analyse av skroget avslører hvor belastningen er størst - og dermed hvor sensorene bør plasseres.
   Sensorene komprimeres eller utvides i samsvar med belastningene skroget utsettes for. Fiberoptiske kabler sender informasjonen til den lokale datasentralen på skipet. Der gjør en programvare beregninger og forutsigelser om belastningene sensorene har plukket opp.
Informasjonen fra datasentralen brukes av skipseiere til å følge belastningen på skroget over tid. Oppe på brua kan mannskapet også se informasjonen om skrogbelastningen i sanntid.     
   – Kunnskapen fra dataen som hentes inn, brukes til å anslå levetiden til skroget og annen langsiktig skadeutvikling. Teknologien varsler også om umiddelbar fare som overlast, forteller Sagvolden om sensorteknologien som i tillegg forteller om skipets levelengde, seilingsdyktighet og kostnadene knyttet til service og vedlikehold.

Analyse av flyskrog
Light Structures-teknologi anvendes også på offshore-installasjoner, i tillegg til at Light Structures for tiden er med i et FoU-prosjekt sammen med Airbus, der man ser på muligheten for å analysere belastningen på flyskrog.

Har ønsket seg Light Structures i lang tid
Øyvind Pettersen er kundeansvarlig for Light Structures i Noca. Han er svært fornøyd med å få på plass samarbeidet. – Vi har ønsket et langsiktig og tett samarbeid med Light Structures helt siden vi ble kjent med selskapet. Deres produkter passer oss perfekt med sin høye kompleksitet. Teknologien deres er spennende og har et godt markedspotensial», kommenterer Pettersen.
   Pettersen har fulgt selskapet tett de siste årene. For at Light Structures til enhver tid skal føle at sine behov er ivaretatt har han satt sammen et dedikert Light Structures-team i Noca.  
   – Teamet består av kontaktpersoner på utvikling, sammenstilling, ordrer produksjonsplanlegging og meg som kundekontakt», sier Pettersen.

En ny verden krever endringer
Selve løsningen ble utviklet for 16 år siden og har hele tiden vært på høyde med andre løsninger på markedet. Likevel så Light Structures sitt snitt til å gjøre endringer. – Verden har gått fremover. Nå finnes det nye komponenter som muliggjør egenskaper og funksjoner som ikke var mulig før. Det gjelder spesielt med tanke på informasjonskapasitet og prosesseringsmuligheter. Vi firedobler kapasiteten og kan dermed levere mer omfattende systemer, for eksempel til kompliserte offshoreprosjekter», forklarer Sagvolden i Light Structures.
   Det er også en stor økning i hva som er knyttet til Iternett sammenlignet med tidspunktet forrige versjon så dagens lys. – I dag er det viktig at vi i størst mulig grad kan gjøre overvåkning, analyse og service over internett. Den nye enheten gir oss helt andre muligheter for dette, sier Sagvolden.

Selskap i vekst
– Vi har hatt en svært god vekst de siste årene og jobber målrettet med at den veksten skal fortsette. Selv om både skipsbygging og offshore-bransjen går litt opp og ned, ser vi et stort potensial i å øke andelen skip som er utstyrt med Light Structures-teknologi. Dette er en kostnadsbesparende investering for de som tenker på langsiktig lønnsomhet, forklarer Sagvolden.

Kilde: Maritim & Energy

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1