Tips redaksjonen
02.02.2017

Nettleserleverandørene tar grep for tryggere Internett

Norske nettbutikker kan med enkle grep gjøre handelen tryggere. Stikkordet er SSL-sertifikat.

– Vi skulle ønske at flere norske nettbutikker var flinkere på dette området, sier Mads Henriksveen hos Buypass – I løpet av 2017 vil både Google Chrome og Mozilla iverksette tydeligere merking av nettsider som ikke bruker SSL-sertifikat for å sikre dialog med kunden gjennom hele nettstedet.

Merket med hengelås
– Det er enkelt å vise at akkurat din nettbutikk er trygg, forteller Mads Henriksveen, fagansvarlig for CA & eID hos Buypass AS – Ved bruk av et SSL-sertifikat vises hengelås (https), og man kan få grønn adresselinje. Dette viser at nettsiden er den den utgir seg for å være. Informasjonen kunden legger igjen hos nettbutikken, sendes kryptert slik at den ikke kan fanges av uvedkommende. I følge en rapport vi har fått tilgang til, hadde bare 6 prosent av norske nettbutikker sikret hele nettstedet sitt med SSL-sertifikat, noe som er ganske nedslående, påpeker Mads Henriksveen.

De fleste mangler kryptering
Rapporten, som ble utført av Yngve N. Pettersen, hos Vivaldi i 2015, røper at 70 prosent av norske nettbutikker mangler kryptering av forskjellig informasjon fra sine kunder.
   – I ettertid har jeg gjennomført en mindre sjekk som viste en viss forbedring, forteller Pettersen.
   – Men jeg fant at det fortsatt var en andel på 60 prosent som opererte med ukryptert kasse. Nå som både Chrome og Mozilla fra 2017 skal merke usikre nettsider, løper kanskje tiden ut for ukrypterte nettbutikker, spør han.

Nordmenn svindles
I følge Finans Norge ble nordmenn svindlet på nett for 75 millioner i årets første seks måneder, langt høyere enn hva økt kortbruk og økt netthandel skulle tilsi.
   – Selv om norske nettbutikker er blitt flinkere til å sikre seg på flere områder, som blant annet å følge Virke sin «Trygg e-Handel», er ikke dette nok. Bruk av SSL-sertifikat er et enkelt grep for å øke sikkerheten betraktelig og det burde være en selvfølge i dag å beskytte hele kundedialogen, kommenterer, Mads Henriksveen i Buypass.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1