Tips redaksjonen
11.04.2016

Nettbrett i Nettbuss gir enklere hverdag og miljøfordeler

Nettbuss gjennomfører nå et pilotprosjekt der nettbrett og egenutviklede applikasjoner skal forenkle sjåførhverdagen, gi miljøgevinster og knytte sjåfører og selskapet tettere sammen. Kjedehuset leverer MDM-løsning, opplæring og support som del av en rammeavtale som omfatter inntil 3500 busser.  

Nettbuss er blant Nordens største busselskap og heleid datterselskap i NSB-konsernet. Selskapet har rundt 3300 busser og 5000 sjåfører. Sistnevnte må forholde seg til mange dokumenter og papirbaserte oppgaver. Alle er pålagt å ha med en sjåførhåndbok, og rapportering av hittegods, skader og feil er papirbasert. Kommunikasjonen kan også være utfordrende fordi sjåførene og selskapet i stor grad er fysisk atskilt.  

Rundt 300 brett hittil
Nettbuss har derfor identifisert hvilke muligheter nettbrett kan gi og utlyst en rammeavtale om Mobile Device Management-løsning, support, opplæring og tilhørende tjenester. Den er tildelt Kjedehuset, som blant annet leverer IT- og telekomløsninger til storbedrifter gjennom den landsdekkende Nordialog-kjeden. Rammeavtalen forvaltes av Nordialog Oslo. 
   Det ble først gjennomført et prøveprosjekt i Midt-Norge med nettbrett i 200 busser. Erfaringene derfra ble grunnlaget for egenutviklede applikasjoner og mer omfattende pilotprosjekter som Nettbuss Travel nå gjennomfører i Vestfold, på Sørlandet og i Stryn. Så langt er rundt 80 nettbrett tatt i bruk og ytterligere cirka 140 skal rulles ut de neste ukene.

Enklere hverdag
Når arbeidsdagen begynner, får sjåførene via applikasjonene informasjon om hvilken buss som skal kjøres og selskapet bekreftelse på oppmøte. Sjåførene får også oversikt over eventuelle innmeldte skader, og om noe ikke virker som det skal. Oppstår det skader eller feil i løpet av arbeidsdagen, rapporteres dette via nettbrettene direkte til teknisk avdeling. Det gjør bestilling av servicetime og utbedring av feil mer effektiv. 
   Sjåførhåndboken er også tilgjengelig via en applikasjon. Dermed trenger ikke sjåførene å ha med papirversjonen og selskapet trykke nye eksemplarer ved oppdateringer, noe som gir miljø- og kostnadsgevinster. Sjåførene har også tilgang til intranett, et viktig bindeledd mellom selskap og sjåfører som ikke ser hverandre daglig. Løsningen gir også fordeler for passasjerene. Ettersom rapportering av hittegods skjer via nettbrettene, får kundesenteret umiddelbart oversikt over hvor den gjenglemte gjenstanden kan hentes når kunden tar kontakt.

Vurderer større utrulling
Nordialog Oslo leverer nettbrettene ferdig konfigurert, i tillegg til opplæring, support og Mobile Device Management-løsning. Med sistnevnte kan Nettbuss enkelt flåtestyre nettbrettene, som å rulle ut oppdateringer og nye applikasjoner via noen tastetrykk.
   – Det er veldig spennende å være med på denne utviklingsreisen. Prosjektet er et flott eksempel på hvordan mobilitetsløsninger kan gi enklere hverdag og konkurransefortrinn, sier Marit Ursin, adm. dir. i Kjedehuset.
   – Sjåførene gir gode tilbakemeldinger på at hverdagen er forenklet, og vi ser definitivt potensielle drifts- og miljøgevinster ved å skalere opp. Ambisjonen er en større utrulling, men vi har valgt en grundig og skrittvis tilnærming, sier Kai Kristoffersen i Nettbuss Travel.   

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1