Tips redaksjonen
31.08.2015

Nedtelling for Oslo «nye» lufthavn

Oslo «nye» lufthavn tar form med raske skritt. I april 2017 skal den nye terminalen – Pir Nord – og den utvidede avgangs- og ankomsthallen stå ferdig og ønske de reisende velkommen. I tillegg skal terminalen for langdistansefly utvides slik at den kan ta imot verdens største passasjerfly, Airbus A380. Oslo lufthavn er på vei til å bli en flyplass av internasjonalt format.

I tillegg til nye terminaler og ny ankomst- og avgangshall, blir togstasjonen endret. Den blir større og åpnere, får nytt tak, og blir et naturlig midtpunkt når den nye ankomst- og avgangshallen mot vest står klar. Kostnadsrammen for hele utbyggingen er 14 milliarder kroner, og ferdig utbygd vil flyplassen ha kapasitet til 28 millioner passasjerer i året.

300 meter lang terminal
Den mest synlige endringen i Oslo lufthavn er Pir Nord – den nye terminalen som stikker ut mellom den nåværende innenlandspiren mot vest og utenlandspiren mot øst, og som strekker seg rett nordover. Piren blir 300 meter lang og får et areal på 63 000 m². Denne skal håndtere både utenlands- og innenlandstrafikk, som blir atskilt i to nivåer.
   Pir Nord får et annet arkitektonisk uttrykk enn den nåværende terminalen, men de to konstruksjonene vil likevel utgjøre en arkitektonisk helhet. Piren skulle egentlig hatt et tak i metall, men av frykt for at et metalltak skulle ha negativ innvirkning på navigasjonssystemene på grunn av radarrefleksjon, falt valget til slutt på brannsikret eik levert Woodsafe Timber Protection. Taket er i alt på 9500 km2.
   Piren får 17 nye flyoppstillingsplasser, hvorav 11 er tilknyttet med bro. Utgangene i den nye piren vil ha dobbelt så stor kapasitet som dagens og kan håndtere to fly samtidig. I det store vrimleområdet ved inngangen til piren blir det nye butikker og spisesteder.
   Pir Nord krever at flyene på området må bevege seg annerledes enn i dag i og med at piren legger beslag på en del av de nåværende taksebanene. Det blir derfor et helt nytt taksebanesystem på flyplassen.
  
Utvidet ankomst- og avgangshall
I forbindelse med den nye piren blir den eksisterende ankomst- og avgangshallen utvidet ved at den nye delen blir integrert i den eksisterende.
   Den utvidede ankomst- og avgangshallen vil få samme karakteristiske takform og volum som i dag og blir på 52 000 m². 34 nye innsjekkingsskranker vil øke kapasiteten på flyplassen vesentlig. Skrankene vil bli av typen walkthrough, som er mer effektive og fleksible enn de eksisterende. De gir også mindre kø. Tilbygget får også et helt nytt bagasjeanlegg.
   Sikkerhetskontrollen, som vil bli samlet i ett område, utvides med 12 nye sluser. Både før og etter sikkerhetskontrollen blir det store vrimlearealer.
   Løsningen fører ikke til at det blir større gangavstander for passasjerene når de skal til og fra flyene, da alle pirene er like lange. Man skal fortsatt kunne gå fra toget, til innsjekking og til flyet uten å tenke at det er langt. Det blir kort gangavstand både til innenlands- og utenlandsfly, og det er lagt vekt på god tilgjengelighet og universell utforming. Det blir en rekke nye serveringssteder og flere og større butikker.

Helhetlig og miljøvennlig
Selv om den nye piren vil skille seg ut fra de to eksisterende, vil bygningskomplekset fremstå som ett bygg med samme karakteristisk takform. Fra arkitektenes og byggherrens side er det lagt vekt på at bygget skal være oversiktlig, enkelt, nøkternt og luftig og med utstrakt bruk av naturmaterialer.

Ny togstasjon
Arbeidet med å bygge om togstasjonen på Oslo Lufthavn startet i 2012. Stasjonen skal bli større og åpnere, få nytt tak, og blir et naturlig midtpunkt når en ny ankomst- og avgangshall mot vest står klar. Gangavstanden for togpassasjerene til ankomst- og avgangshallene blir kort.
   Et midlertidig stasjonsbygg fungerer som et slags «hus i huset» på dagens togstasjon. Rundt og over bygges den nye stasjonen, som åpnes våren 2017.

Pir syd
Pir Syd er en midlertidig løsning slik at det er mulig å opprettholde kapasiteten under utbyggingen. Den gjør at det blir minst mulig bussing ut til flyene. En gangbro knytter piren til terminalen ved dagens gate 17 og huser venteområder og utgangene 19 A-F.
   De nye flyoppstillingsplassene er ikke tilknyttet piren med bro, derfor går det trapper inn i flyet. Det er heis ned til bakkenivå på annenhver utgang. På hver utgang er det rundt 60 sitteplasser, og piren har store vinduer ut mot flyene på nordsiden.

Midlertidig yttervegg
En midlertidig yttervegg på 4000 m2 er oppført rett bak sikkerhetskontrollen og dekker hele vindusflaten mot nord. Veggen, som blir stående til 2016, gjør det mulig å bygge den nye piren bak.
   Byggingen av Pir Nord har ført til at hele fem utganger er stengt. Som erstatning er det tatt i bruk fem nye fjernoppstillingsplasser, noe som innebærer at det er blitt mer bussing for passasjerene i byggeperioden.

Non-schengen
Det såkalte Non-schengen-området innenfor passkontrollen er for passasjerer som kommer fra land utenfor Schengen, og som skal fly videre utenfor Schengen samme dag. Denne delen av flyplassen er i dag for liten når flere langdistansefly med mange passasjerer har avgang omtrent på samme tid. Dette området bygges ut og utvides. Arbeidet skal påbegynnes neste år og være ferdig i 2019. Da vil flyplassen være i stand til å ta imot verdens største fly, Airbus A380 med kapasitet til 850 passasjerer. Denne utbyggingen vil alene koste 2,5 milliarder, noe som kommer i tillegg til de 14 milliardene som allerede er øremerket til utbyggingen av de øvrige flyplassområdene. Med denne satsingen vil Oslo lufthavn ha kapasitet til flere langdistanseruter.
   Oslo Lufthavn har de siste årene jobbet for å skaffe flere interkontinentale ruter til flyplassen. Dette vil gi en bedre utnyttelse av infrastrukturen fordi denne økningen i hovedsak skjer utenom den travleste tiden på døgnet. Det vil gi bedre reisemuligheter ut fra landet og flere utenlandske besøkende inn.
   Samarbeidet med Innovasjon Norge om å skaffe flere besøkende fra Asia og USA er også et ledd i denne satsingen.

Stor nok kapasitet?
Når Oslo «nye» lufthavn står ferdig i 2017, vil den ha kapasitet til å betjene 28 millioner passasjerer i året. Flyplassen, som ble innviet i 1998, ble bygd for å kunne håndtere 17 millioner passasjerer i året. Denne grensen er overskredet for lenge siden. Passasjertrafikken har økt år for år, og har i perioder vært større enn på Kastrup. Ifølge prognoser (laveste anslag) fra TØI vil trafikken øke til 28 millioner allerede i 2027 og til 36 millioner innen 2040. Så spørsmålet er hvor lenge den «nye» lufthavnen har stor nok kapasitet. Det er et spørsmål politikerne må ta stilling til. Vi vil ikke bli forundret om man om få år på nytt må tenke på utvidelse. Uansett har myndighetene instruert Oslo lufthavn og Avinor om å utrede alternativer for båndleggelse av areal for en tredje rullebane. Av totalt femten alternativer, er tre blitt valgt ut som de beste. Oslo lufthavn Avinor har anbefalt at det østre alternativet båndlegges for utbygging av en tredje.    

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1