Tips redaksjonen
23.11.2015

Nasjonalt Beredskapsseminar 2015

Kystverket arrangerer sitt årlige nasjonale seminar om beredskap mot akutt forurensning, og har satset på et aktuelt og variert program 27.–28. oktober på Thon Hotel Vettre i Asker.

Kystverket har også i år valgt å legge den årlige økonomisamlingen som en forlengelse av det nasjonale beredskapsseminaret.
   Målgruppen for det nasjonale beredskapsseminaret er ledende personell tilknyttet den statlige og kommunale beredskapen, relevante myndigheter, representanter fra operatørene tilknyttet petroleumsvirksomheten og norske utstyrsleverandører.
   Økonomisamlingen er forbeholdt personell i kommuner/IUA, som vil ha en rolle i forhold til håndtering av økonomi under statlige aksjoner.
   – Vi har satt sammen det vi mener er et aktuelt og variert program som er av interesse for deltakerne. Seminaret er også en god arena for erfaringsutveksling, sier seniorrådgiver i Kystverket, Kathrine Idås.
   Det vil som tidligere bli tilrettelagt for aktuelle leverandører å ha stands med plass til brosjyremateriell og enklere demonstrasjon av materiell/utstyr på seminaret.

Kilde: Kystverket

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1