Tips redaksjonen
20.07.2015

Når flere mål med NX og Teamcenter

Inocean designer noen av de største sjøgående fartøyene til verdens mest krevende maritime miljøer med løsninger fra Siemens PLM Software.

Utfordrer Polhavet
Inocean har med tiden blitt en betydelig aktør og utvikler nå kompliserte FPSO-enheter til selskaper som opererer i ulike havområder over hele verden.
   For atten år siden startet Thomas Eckey og Jon Erik Borgen selskapet i et beskjedent bakgårdsrom i Oslo. De hadde bestemt seg for å bygge avanserte offshoreenheter. 17 år senere dro selskapet i land en kontrakt for utvikling av et boreskip for Statoil, Cat I, og i løpet av disse årene har det deltatt i større maritime prosjekter og offshoreprosjekter over hele verden.
   Cat I-riggen må utvikles for å operere i opptil 1,2 meter tykk arktisk is. Dette og andre store og svært utfordrende prosjekter har gjort det mulig for Inocean å bli en av de ledende aktørene i offshorebransjen.

Tilfredsstille miljømessige og økonomiske behov
Inocean leverer et bredt utvalg spesialiserte fartøyer og teknologier til oljeselskaper. Selskapet bruker Siemens PLM Softwares programmer NX, NX Nastran og Teamcenter til å utvikle løsningene sine.
   – Uansett hvor store de er, krever oppdragene alltid nitid planlegging, stadige justeringer og en grundig sikkerhets- og kvalitetsvurdering, forteller Reidar Berthelsen, sjef for arkitektur og maskinassistert design (CAD) ved Inocean. Han forklarer videre: – Skal man oppfylle dagens krav til miljøvennlighet og økonomi, er det ikke rom for feil eller forsinkelser. Vi må følge svært høye standarder. NX er avgjørende for prosessene våre og for å få til en raskere innovasjon. Vi bruker NX til å utvikle skrogene, og det er samtidig det viktigste verktøyet vi har for å utvikle 3D-modeller. Tidligere brukte vi programmene Rhinoceros og Autoship til å utvikle skrogene, og til en viss grad Autodesk Inventor til 3D-modelleringen.
   Som et ledd i skipsutviklingsprosessen må Inocean også forstå hvordan en skipsmodell vil oppføre seg under visse forhold. For å oppnå dette bruker Inocean simuleringer, fordi fysisk testing blir for dyrt og nesten umulig å få til raskt nok med så store strukturer.  Ved å bruke NX som ingeniørplattform kan Inocean klare seg med færre CAE-verktøy, samtidig som simuleringsteamet kan jobbe mer produktivt. 
   – Vi bruker NX Nastran til ikke-lineære strukturanalyser, hovedsakelig på grunn av potensielle skipskollisjoner. Det at vi bruker en 3D-modell generert med NX CAE til analyser, gjør prosessen strømlinjeformet. Tidligere brukte vi Abaqus til analyser, og det var dyrt. Videre har vi oppnådd en betydelig kostnadsfordel ved å begrense antall programvareleverandører, forklarer Berthelsen. Han legger til: – Produktutvikling er en gjentakende prosess, og tatt i betraktning hvor mange deler et fartøy består av, er det utfordrende å håndtere revisjoner av hver enkelt komponent og å vite hvilken del som er den siste av hundrevis eller tusenvis av komponenter. Teamcenter bidrar med viktig merverdi til prosjektstyringen vår. Med koblingen mellom NX og Teamcenter har vi nå en trygg versjonskontroll. Før vi begynte med Teamcenter hadde vi ikke en effektiv måte å administrere 3D-modellene på. Dessuten gjør Teamcenter det lett for dem som ikke bruker CAD, for eksempel prosjektlederne, å sjekke modeller, utføre kvalitetskontroller og utarbeide overbevisende presentasjoner.

Kombinere tradisjon med avansert teknologi
– Selv om løsningene fra Siemens PLM Software er avgjørende for å kunne utvikle produkter som tar hensyn til de stadig skiftende kostnadskravene og tidsplanene, særlig når det gjelder innovasjonsarbeid, har vi beholdt enkelte tradisjonelle tilnærminger i Inocean. Selskapet tok nylig i bruk en unik tilnærming til skipskonstruksjon ved å hyre inn en bildesigner for å utvikle nye ideer for veletablerte norske shippingtradisjoner, sier Berthelsen.
   Nils Erik Werenskiold, en tidligere bildesigner, jobber nå med skipsutvikling. – Jeg bruker fortsatt blyanter, filtpenner og papir når jeg lager de første tegningene, forteller han. – Så endrer jeg kanskje designen en tanke før jeg tar i bruk programvaren. Werenskiold er svært begeistret for å bruke NX til innovasjonsformål, og sier følgende: – NX byr på eksepsjonelle designfordeler og avanserte muligheter. Faktisk tror jeg ikke konstruksjonene våre hadde vært mulige uten NX.
   En stadig større del av personalet ved Inocean har tilegnet seg nye ferdigheter ved å bruke NX. I dag brukes NX av designerne ved kontorene i både Polen og Norge. Frode Kaafjeld, selskapets kommunikasjonssjef, bemerker: – Vi er skipskonstruktører, designere og innovatører – personer med høyst forskjellige og spesialiserte ferdigheter. NX fra Siemens PLM Software bidrar til å bedre samarbeidet og utvekslingen innad i teamet vårt.
   Kaafjeld påpeker at NX har bidratt til å gjøre prosessene deres mer effektive: – Vi er blitt mer effektive på tvers av alle operasjoner. Og vi forventer enda større forbedringer etter hvert som teamet tar i bruk de avanserte funksjonene i Teamcenter og NX.

Kundenes primære virksomhet
Inocean tilbyr design- og ingeniørtjenester til maritime virksomheter over hele verden. Kjernekompetansen deres er ingeniørstudier og prosjektutførelse for offshoreplattformer og maritime strukturer på tvers av olje- og gassbransjen og fornybare industrier.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1