Tips redaksjonen
16.08.2017

Napier kontraherer ny prosessbåt

Napier på Bømlo har kontrahert en ny prosessbåt hos Fitjar Mek. Verksted, med opsjon på enda en båt. Båten er 43 meter lang, 11 meter bred og har en lastekapasitet på 300 tonn med en lastehastighet på 80 tonn i timen.

 

Erfaring fra «MS Tauranga»
Napier eier prosessbåten «MS Tauranga» og har utviklet konseptet under kontrakt med Marine Harvest. Arbeidet begynte i 2006 og har vært i kontinuerlig utvikling siden.
   – «MS Tauranga» har nå bløgget 400 000 tonn fisk på merdkanten, og vi har tilegnet oss betydelig erfaring etter hvert. I Norge er vi foreløpig det eneste rederiet som har erfaring med bløgging på merdkanten. Marine Harvest har fornyet avtalen med «MS Tauranga» til 2021. Prosessbåtkonseptet er et relativt nytt verktøy i oppdrettsbransjen og potensialet til forbedringer er stort. Den nye båten vil da selvfølgelig være en betydelig forbedret utgave på alle områder, sier Tufteland.

Slakt på merdkanten er fremtiden
– Vi mener at slakting på merdkanten er fremtiden for oppdrettsbransjen. Siden bløgging og transport foregår 100 prosent lukket, vil det definitivt øke den biologiske sikkerheten i logistikken. Ved å bløgge fisken på merdkanten hindrer man dødelighet og forringelse av fisken under transport, og man unngår bruk av ventemerd. Siden fisken blir humant avlivet under lasting på merdkanten, vil det øke fiskevelferden betydelig. Man slipper levende transport i trange tanker og flere håndteringer til og fra ventemerd. Siden fisken blir raskt nedkjølt i tanker, vil slakteriet motta gjennomkjølt fisk, som er med på å sikre kvaliteten på fisken til den blir pakket i kasser, forklarer Tufteland.
   Prosessbåt vil også være med på å redusere utgiftene til slakteriet. Her har man mulighet til å fjerne ventemerd, kaipersonale og bløggere. Fisken blir pumpet på land direkte til en eller flere lagringstanker (skrutanker).

Ambisiøse planer
Napier har ambisiøse planer for fremtiden. – Vi tror på en fremtid med flere båter, både i innland og utland. Derfor ønsker vi å spille på flere strenger, sier Tufteland og legger til: –
Først og fremst er det faste avtaler med egne båter. Det kan også være at oppdretterne ønsker å eie båtene selv. Da vil Napier stå for prosjektering, bygging og erfaringsoverføring av prosessbåter etter kundens ønske. Managementavtaler vil også tilbys for dem som ønsker det.
   – For å være posisjonert for fremtiden trenger vi finansielle muskler. For å få det til har vi fått Duen (eid av Bjørn Apeland) og Steinsvik inn på eiersiden med 25 prosent hver. Våre investorer vil gjøre oss mere slagkraftig både økonomisk og markedsmessig, avslutter Tufteland.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1