Tips redaksjonen
23.11.2017

Næringsminister Monica Mæland til Verftskonferansen 2017

Næringsminister Monica Mæland vil delta på åpningen av Verftskonferansen 2017 sammen med styreleder Maritim bransjeforening, Odd Tore Finnøy, i Ålesund 7. november.

Situasjonen i norsk offshore med over 100 skip i opplag er satt på dagsorden 7. november. Moderator Birger Skår vil lede en paneldiskusjon der deltakerne blant annet er Anne Jorunn Møkster, adm. dir. i Møkster Shipping, Solveig Frøland, avdelingsdirektør i GIEK, Otto Søberg, adm. dir. i Eksportkreditt og Rolf Fiskerstrand, konsernsjef i Fiskerstrand Holding.
   Dagen fortsetter med en presentasjon av undersøkelsen om norske utstyrsprodusenter ved Christian S. Mellbye, Senior Analyst, Menon Business Economics, Neste post på programmet er temaet Asias offensive mål innenfor verftsindustrien. Moderator Mah-Rukh Ali vil lede en paneldiskusjon bestående av stortingsrepresentant Else-May Botten, LO-sekretær Are Tomasgard, Johannes Neteland, partner i Infima AS og Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk Industri.
   Temaene neste dag er «Omstilling i maritim sektor», «Muligheter i havrommet sett fra maritim sektor» «Nullutslipp fra kystfart, fiskeri- og havbruksflåten – utopi eller realitet?», «Pisk eller gulrot – hvilke virkemidler vil virke?», «GMV Zero – nyutviklet havbruksfartøy som bidrar til null utslipp» og «Markedsmuligheter for elektrifisering og digitalisering i fiske- og havbruksflåten». Konferansen avsluttes med Enova-seminaret «Et marked i endring».

Næringens viktigste møteplass
Maritim nærings viktigste møteplass samler hvert år nesten fem hundre ledere. Ålesund er også i år valgt som arena, og programmet er fylt med svært aktuelle tema. I år vil konferansen analysere offshoreskipene som ligger i opplag. Hva skjer med disse? Deltakerne vil diskutere mulighetene og truslene som asiatisk skipsbygging representerer. Flere av landene har uttalt at skipsbygging og utstyrsbransjen er områder de vil inn på. Hva vil det bety for den norske verftsbransjen? For tiden satses det mye på forskning og utvikling. Et aktuelt spørsmål er om innsatsen målrettet, og om man får det resultatet man ønsker.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1