Tips redaksjonen
24.10.2016

Nå åpner landets første talentsentre

I høst åpner talentsentre for realfag i de fire byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. – Dette blir et nytt og spennende tilbud til elever med stor interesse for matematikk, naturfag og teknologi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Et av hovedmålene i den nasjonale realfagsstrategien «Tett på realfag 2016–2019» er at flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i matematikk og naturfag. I løpet av oktober og november i år åpner de fire regionale talentsentrene, som skal være et tilbud til høyt presterende elever.
   – Mye av velstanden vi nyter godt av i Norge i dag, er basert på realfag, og omstillingen vi må gjennom krever mer realfagskompetanse. Da må vi gi et tilbud til de elevene som presterer på høyt nivå - og til de som har potensial for å prestere på høyt nivå innen realfagene, sier kunnskapsministeren.
   Talentsentrene vil i første omgang være et tilbud til elever på 7. til 10. trinn og elever som går de to første årene på videregående skole.

Treårig prøveprosjekt
Talentsentre i realfag er et prøveprosjekt i perioden 2016–2019, og er plassert ved følgende regionale vitensentre: Oslo vitensenter, Vilvite Bergen, Vitensenteret i Trondheim og Nordnorsk vitensenter i Tromsø og Alta

– Kan bli faglig ensomme
– Høyt presterende elever kan fort kan bli ensomme på egen skole. Ved talentsentrene får de møte andre elever med stor interesse for realfag, og de får utvikle sine kunnskaper innen matematikk, naturfag og teknologi, sier Røe Isaksen.
   I begynnelsen vil de fire regionale talentsentrene ta opp elever fra skoler som ligger i nærheten. Når utprøvingen av talentsentrene er kommet godt i gang, vil de utvide virksomheten til også å gi et tilbud til andre høyt presterende elever i regionen.   
   Utdanningsdirektoratet vil vurdere om det skal opprettes flere talentsentre fra neste skoleår.
   – Kunnskap og teknologi er det vi skal leve av i fremtiden, og målet er at Norge kan hevde seg i verdenstoppen innen områder som miljøvennlig teknologi. Derfor satser regjeringen mer på realfag i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1