Tips redaksjonen
28.05.2014

NTNU mer populært enn noen gang før

Flere studenter enn noen gang tidligere har Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som førstevalg. Hele 12 024 søkere vil helst komme til NTNU.

– Dette er vi selvsagt fornøyde med, sier Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU.
  Realfagene har hele 12,7 prosent flere førstevalgssøkere, eller 728 søkere i alt. Det har lenge vært et uttalt mål fra sentrale myndigheter å sørge for at flere studerer realfag.
  – Mange av fremtidens studenter ønsker seg til realfag. NTNU ønsker å bidra til at flere får denne muligheten, sier Kjeldstad.
   Teknologifagene utgjør det store antallet av de såkalte førstevalgssøkerne til NTNU. 4508 vil først og fremst til NTNU for å studere teknologiske fag. Det gir en økning på rundt 3 prosent fra i fjor.
   – Dette viser at søkere som er interessert i teknologifag først og fremst tenker på Trondheim og NTNU. Vi befester vår solide posisjon, mener prorektor Kjeldstad.
   Men dette utdanningsområdet er ikke det som øker mest i prosent blant søkerne som har NTNU som førstevalg.
   Interessen for informasjonsteknologi er stor. Her er totalantallet så lite at økningen på nesten 27 prosent bare utgjør 62 søkere til 292. Likevel er dette hyggelig for universitetet.
   – God rekruttering til IKT-fagene har vært en utfordring, så det er gledelig å se at interessen har økt vesentlig, mener Kjeldstad.
   Det har vært lagt ned mye arbeid med Fremtidens IKT-studier. Det vises i antallet førstevalgssøkere med en økning på hele 28,8 prosent for de fire nye 5-årige programmene. NTNU opplever formidabel vekst på Kybernetikk og robotikk og Elektronisk systemdesign og innovasjon, som er opp hele 59 prosent og 37 prosent i forhold til sine forgjengere Teknisk kybernetikk og Elektronikk i fjor.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1