Tips redaksjonen
01.05.2016

NSK Ship Design har signert kontrakt med et av verdens største fiskebåtrederi

Avtalen med kinesiske CNFC (China National Fisheries Corporation) ble inngått i 2015, der det norske designselskapet NSK Ship Design skal konvertere en eksisterende tråler til et fartøy spesielt tilpasset fiske av krill og produksjon av krillmel av høy kvalitet. Prosjektet er kommet langt i utviklingsfasen, og det jobbes nå tett med leverandører.

– For NSK Ship Design er dette et viktig oppdrag fordi det viderefører kunnskapen og erfaringen vår i prosjektering av krillfartøy. Det å utnytte og utvikle kompetanse vi sitter på, gjør at vi kan være i front og tilby gode leveranser, sier direktør Kjartan Karlsen.
   Norge er et av få land som driver med fangst på krill, og det har gitt selskaper som NSK Ship Design, med lang erfaring på slike spesialiserte fartøy, et forsprang i markedet.
   – Vi har vært med siden oppstarten av fangst på krill og fulgt utviklingen i prosessene, der erfaringene våre har gitt oss detaljkunnskap og kompetanse som gir fartøyene optimale prosesser ombord, sier Karlsen.
 
Høy kvalitet
Fartøyet er konvertert fra et trålerfartøy i Moonzund-klassen til et moderne krillfartøy med hele prosesseringen om bord, helt fra krillen ankommer trålen og til den forlater i form av krillmel. Produktet går igjennom en strømlinjeformet prosess fra start til slutt.
   Krillfartøyet vil ved konverteringen ha stor produksjonskapasitet, lavt energiforbruk og ha installerte løsninger som bidrar til høy kvalitet på sluttproduktet.
 
Framtiden lys for designselskapet
NSK Ship Design har fått en del oppmerksomhet rundt sine prosjekter, blant annet Havfarm-prosjektet til Nordlaks, som har vært omtalt av både presse, fagfolk og myndigheter.
   – De ulike erfaringene vi får ved prosjektene vi gjennomfører, gir oss muligheten til å utvikle nybygg, også for krill, og det igjen gjør at vi er optimistiske og ser lyst på framtiden, sier salgssjef Thomas Myhre.

 

Kilde: Maritimt Forum Nord

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1