Tips redaksjonen
01.08.2017

NCC tok første spadetak for Valle Wood

Midt i hovedstaden skal Norges største næringsbygg i massivtre ligge. «Valle Wood» blir midtpunktet i NCCs utvikling av 60 000 kvadratmeter kontor- og servicebygg på tomten på Oslos beste østkant.

15. juni ble første spadetak tatt av NCC-lederne Manne Aronsson og Are Strøm, og seremonien som symboliserer byggestart gjennomført med stor oppslutning. Dermed starter siste etappe i utviklingen av tomten som Vålerenga i 2011 kjøpte av Oslo kommune.

Tar eierskap til området
NCC har tatt et stort eierskap til dette arbeidet og vært en viktig pådriver i jobben med å fornye og utvikle et tidligere passivt område med stort potensial.
   – Vi er ikke på Valle bare for å bygge kontorer, vi tar også et stort eierskap til utviklingen av området. Nå skjer det store endringer som vil gjøre dette til en vital og levende del av Oslo, sa administrerende direktør Manne Aronsson i NCC Property Development.
   Utviklingen av området har tatt mange år. For at Vålerenga skulle få ta tomten i bruk, måtte de oppfylles en del tøffe vilkår. Blant annet måtte det arbeides fram en reguleringsplan med boliger, skole, barnehage, kontorer og stadion. Først i 2015 var alle vilkår koblet til tomten på plass og en sluttavtale i orden.
   – Det har vært komplekst og skjørt, men vi har med enormt engasjement og meget godt samarbeid med Oslo kommune og Vålerenga løst det på en meget god måte, sa Aronsson.

– Et nyskapende bygg
– Dette er et svært spennende prosjekt som er helt i tråd med NCCs visjon om å fornye vår bransje og utvikle bærekraftige løsninger. Valle Wood i massivtre er et nyskapende bygg for NCC, og vi gleder oss til å starte arbeidet, sa leder Are Strøm i NCC Building, som skal bygge Valle Wood.
   Han poengtere hvor viktig utviklingen av bygg i massivtre er, både i NCCs satsing, men også sett i miljø- og bærekraftperspektiv.
   – Valle Wood vil spare over 40 prosent CO2-utslipp sammenlignet med et oppdatert referansebygg. Det er viktige bidrag i fremtiden for byggenæringen, og er noe vi vil satse på, sa Strøm.

Satser milliarder på prosjektet
Valle-utviklingen er en stor satsing for NCC. Totalt investeres det i overkant av 1,5 milliarder kroner på det fem etapper lange kontorprosjektet.
   Bygg A i prosjektet er døpt Valle Wood på grunn av den gjennomgående bruken av massivtre. Bygget blir på 6700 kvadratmeter.
   I Valle Wood finnes det plass for tradisjonell kontorvirksomhet, samtidig som det er tenkt et spennende kontorkonsept med plass til co-working og gründerbedrifter samt møterom, konferansefasiliteter og ulike serverings- og servicetilbud.

Kort vei til kollektivtrafikk
Nærmeste nabo til Valle Wood blir Vålerengas nye stadion, som står klar til bruk tidlig i september. Nye boliger blir det også, som Selvaag skal oppføre. NCC har lagt stor vekt på å utvikle området til bruk for allmenheten, og det blir store arealer til trening, sosiale møteplasser og ulike former for aktivitet.
   Valle ligger bare få minutters gange fra kollektivknutepunktet Helsfyr, noe som gjør adkomsten enkel med t-bane og buss.
   – Utvikling av områder nær kollektivknutepunkt er svært bærekraftig. Det er fremtiden å kunne ta seg til og fra jobben uten bruk av bil, sa Manne Aronsson.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1