Tips redaksjonen
02.01.2018

NCC tildelt første Rogfast-kontrakt

NCC er tildelt E13 Sidetunnel Arsvågen, den første tunnelkontrakten på Statens vegvesens prosjekt E39 Rogfast.

Dette blir Norges største vegtunnelprosjekt. Oppdraget gjennomføres som en totalentreprise og verdien er på ca. 183 MNOK.
   Kontrakten er en totalentreprise der NCC skal prosjektere og drive en to kilometer lang sidetunnel fra Arsvågen i Bokn kommune, ikke langt fra nordre ende av selve hovedtunnelen. Sidetunnelen som er i to løp, skal benyttes til massetransport under bygging av hovedløpene, og deretter som ventilasjonstunnel når Rogfast åpner.
   E13 omfatter også opprustning av Arsvegen, prosjektering og etablering av pumpeledning, VA-grøft og fremføring av rørtrase for høyspentkabler i Arsvegen, etablering av riggområde på Laupland samt masseutskiftning av anvist område på Laupland.
   Prosjektet skal etter planen være ferdigstilt innen 15. mars 2019.
I gjennomføringen vil NCC i hovedsak benytte egne ansatte til tunneldriving.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1