Tips redaksjonen
12.10.2017

NCC overtar asfaltfabrikker

NCC og Franzefoss har inngått avtale om at NCC Industry AS kjøper asfaltfabrikkene til Franzefoss Pukk AS på Bondkall i Oslo og i Sandvika.

Avtalen innebærer at NCC fra 1. september overtar de to asfaltfabrikkene og inngår en langsiktig leverings- og leieavtale i de to Franzefoss-anleggene. I avtalen ligger også retten til å etablere asfaltfabrikk på Steinskogen i Bærum når fabrikken i Sandvika skal avvikles i 2019.
   NCC er blant de ledende aktørene i asfaltmarkedet i Norge og produserer årlig omlag 1,3 millioner tonn asfalt. Selskapet har ambisjoner om ytterligere vekst og med de to fabrikkene sentralt i Oslo-markedet konstaterer Joar Caspersen, adm. direktør i NCC Industry, at en betydelig vekst vil komme i Oslo-markedet.
   NCC har en klar nordisk vekststrategi i de største byene, og oppkjøpet bidrar til en solid posisjon i Oslo.
   Med de to asfaltfabrikkene NCC nå overtar, skrinlegger NCC sine planer om en asfaltfabrikk på Sjursøya. Det mobile asfaltverket, som i dag står på Ormsundkaia i Oslo, flyttes også i løpet av høsten.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1