Tips redaksjonen
04.05.2017

NCC bygger renseanlegg til 62 millioner

Onsdag 7. mars inngikk NCC og Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) kontrakt på betongarbeider på det nye renseanlegget i Skedsmo kommune i Akershus. Byggentreprisen hører med til det pågående OREA-prosjektet og vil bli ferdigstilt i slutten av 2018.

– NCC endte med å vinne anbudskonkurransen etter å ha blitt vurdert av byggherren som best på samlet vurdering av pris, kompetanse og gjennomføringsstrategi. Nå gleder vi oss til å starte arbeidet, sier Hans Lennart Kevin, prosjektleder i NCC.
   Oppdraget består i å utføre de bygningsmessige arbeidene ved utbygging av det nye
rensetrinnet. Den dominerende arbeidsoppgaven vil være å støpe alle vannførende kanaler og bassenger i tillegg til øvrige betongkonstruksjoner.
   Helt konkret omfatter kontrakten i hovedtrekk etablering av fundament/kvalitetsfylling for betongarbeidene og etablering av drenering som skal fremføres til pumpegroper for pumpesumper, støping av bunnplater, vegger utføret i vanntett betong, støping av betongdekker over kanaler og bassenger, overflatebehandling av betongflater, etablering av to traverskraner som skal dekke to hovedhaller og etablering av dryppsikring ved tunnelduk over alle driftsområder.
   I tillegg skal det i teknisk rom etableres betongrom for en trafo og et EL-Rom,
og en bunnplate med et mindre overbygg i lettvegger for ventilasjonsaggregat og
deler av et luktfjerningsanlegg. I betongmengdene over er det også medtatt betongarbeider for et frittstående kjemikalirom. bestående av en bunnplate, vegger og et dekke.

Bygd for fremtidens klimautfordringer
Motivene for utbygging av det nye rensetrinnet OREA er flere: økt kapasitet i anlegget for å møte befolkningsveksten og et klima med mer intense nedbørsituasjoner pluss økt robusthet og fleksibilitet i anlegget for å sikre god drift ved planlagt eller uforutsett reduksjon i kapasitet eller ytelse i hovedanlegget.
   OREA er et prosessteknisk anlegg bygd i fjell i tilknytning til eksisterende avløpsrenseanlegg. Det består av en prosesshall på ca. 20 x 54 meter og med noen mindre utsprengte sidehaller. Total grunnflate er ca. 1900 kvadratmeter.
   Dagens avløpsrenseanlegg har en kapasitet på 5000 m3/h. OREA skal ha en kapasitet i tillegg på 10 000 m3/h. Samlet tilknytning til NRA er i dag ca. 130 000 personekvivalenter (pe). Hele regionen er i sterk vekst, og i dimensjoneringsgrunnlaget for anlegget ligger det derfor til grunn at NRA frem mot år 2040 vil ha en nær doblet tilknytning, det vil si 230 000 pe.
   – Med kontrakten for bygningsmessige arbeider plassert er en ny milepæl i utbyggingen av vårt nye rensetrinn nådd, og NRA er ett skritt nærmere visjonen om 0-utslipp av urenset avløpsvann til Nitelva sier Gunnar Bjørnson, prosjekt- og plansjef i NRA og NRV.  

Kilde: news.cision.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1