Tips redaksjonen
02.03.2015

NCC bygger milliardtunnel på E16

NCC Construction skal bygge Bjørnegårdtunnelen på E16 mellom Sandvika og Wøyen for MNOK 1166. Byggetiden er fem år. Arbeidet blir teknisk og operativt krevende.

Den nye tunnelen blir 2,3 kilometer lang og får to kjørefelt i hvert løp. I entreprisen inngår også en 290 meter lang adkomsttunnel og omfattende veiarbeid, som skal utføres i Kjørbokrysset hvor E16 møter E18.
   – Denne kontrakten viser at NCC er svært konkurransedyktig på krevende infrastrukturprosjekter. Dette er den andre milliardkontrakten vi skriver med Statens vegvesen siste kvartal. Arbeidet blir teknisk og operativt krevende. Vi ser frem til et godt samarbeid med vår oppdragsgiver og berørte trafikanter, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Krevende forhold
Arbeidet blir teknisk krevende og innebærer også omfattende masseforflytningsarbeider, som vil bli utført av NCCs datterselskap Carl C Fon.
   Bjørnegårdtunnelen er en del av nye E16 og skal sikre bedre fremkommelighet, økt trafikksikkerhet og bidra til byutvikling i Sandvika. E16 er en av de mest trafikkerte tofeltsveiene i landet og hovedveiforbindelse mellom Oslo og Bergen.
   NCC har solid erfaring med krevende tunnel- og infrastrukturprosjekter i Norge, og er i dag involvert i flere større tunnel og broprosjekter.
   Anleggsområdet blir Grønn Byggeplass, som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder blir det stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.
   Arbeidene starter i januar 2015 og pågår frem til desember 2019.

[Tilbake]

 Makeweb 4.1