Tips redaksjonen
17.12.2015

NCC anerkjennes for dokumentert bærekraftarbeid

En studie utført av Mistra Centre for Sustainable Markets (MISUM) ved Handelshøyskolen i Stockholm plasserer NCC blant Sveriges ti beste børsnoterte selskaper når det gjelder dokumentering av sitt bærekraftarbeid.

Studien «Walking the talk?» har sett nærmere på de 72 største børsnoterte selskapene i Sverige og hvordan de kommuniserer og dokumenterer sitt bærekraftarbeid.
   – Det er svært gledelig å se at vårt tydelig målrettede arbeid faktisk gir resultater. De siste årene har vi satt oss mål og fulgt dem opp. Vi har gjort vårt bærekraftarbeid tydelig i flere ulike kanaler – NCCs årsrapport, våre nettsider, internblader, nyhetsbrev og ikke minst gjennom å snakke om hva vi faktisk gjør, og hvilken effekt det gir, sier lederen for bærekraft i NCC, Christina Lindbäck.
   Foruten NCC er også H&M, Stora Enso, Atlas Copco, SCA, Volvo, Billerud Korsnäs, Ericsson, Media Millicom og SKF blant de ti børsnoterte selskapene i Sverige som er best til å formidle hvordan selskapene konkret arbeider mot sine bærekraftmål. NCC er også blant de 25 prosent av selskapene i studien som har en person i ledergruppen med ansvar for bærekraft.

Kilde: cision.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1