Tips redaksjonen
05.09.2017

Mobil gangbro kan effektivisere flyplasslogistikken

En mobil gangbro som kan kjøres fram til flyet, gir enklere atkomst til og fra flyet for blant annet bevegelseshemmede.

Når et fly parkerer helt inntil en flyterminal, er det greit for passasjerene å komme inn og ut av flyet gjennom en gangbro. Men når flyet fjernparkeres, blir det noen logistikkutfordringer både for flyplass og passasjerer, og spesielt for passasjerer som er bevegelseshemmet. Men det finnes løsninger, for eksempel en mobil gangbro eller plattform som letter atkomsten til og fra flyet. 
   Per Thjømøe, nå pensjonist, men tidligere ansatt i Braathens SAFE på Sola har syslet med ideen om en mer effektiv logistikkløsning for flypassasjerer i flere år og har løsningen klar på tegnebrettet – en mobil gangbro som kjøres frem til flyet, og som passasjerene kan benytte både til ombordstigningen, og når de skal forlate flyet. Han tenker seg et transportmiddel i to etasjer som kan kjøres helt inntil flyet, og som har en utgang i øverste etasje for på- og avstigning som kan justeres etter flyets høyde. En slik mobil gangbro vil kunne kombinere flere mobile enheter i én løsning. Nå lurer Thjømøe på hvem i Norge som kan bringe ideen fra tegnebrettet til fabrikken og ut til markedet. For etter hans mening er det et stort markedspotensial for en slik mobil gangbro. Kanskje ikke spesielt i Norge, som er et lite land. Men i andre land bør det være muligheter, mener han, for eksempel i Kina, der det bygges nye flyplasser på løpende bånd. Så eksportmulighetene er der bare noen har initiativ og tør å satse.

Mange fordeler
Den mobile gangbroen som Per Thjømøe har designet, skal kunne bli et miljøvennlig alternativ til dagens løsninger som både er støyende og forurensende. Her snakker vi om elektrisk og miljøvennlig fremdrift.
   I tillegg til de miljømessige vinningene trekker Thjømøe frem disse fordelene: Enheten vil erstatte mobile trapper som i dag benyttes ved fjernparkerte fly. Den inkluderer heis som erstatter løfteanordninger for bevegelseshemmede og reduserer derved behovet for assistansetjeneste. Videre vil den kunne erstatte en cateringloader, og den er dessuten stor nok til å ha plass til rengjøringsutstyr. Det vil kunne monteres varmepumpe/ventilasjonsanlegg for nødvendig oppvarming av fly ved lengre bakkeopphold, og enheten vil kunne kjøres/betjenes av én person. Det kan vel også tilføyes at et slik løsning vil kunne redusere tiden passasjerene bruker på av- og påstigning, og samtidig slipper de å bekymre seg for om de skal snuble i de bratte flytrappene. Passasjerene kan dessuten stå under tak under hele ombordstigningen. Flyreisen blir mer behagelig og enklere for alle. 

Norsk initiativ?
Etter det Ny Teknikk kjenner til, finnes det ikke i dag mobile gangbroer i likhet med den Thjømøe beskriver. Det nærmeste vi kommer er den mobilen enheten til det engelske selskapet Aviramp, som har noen av de samme funksjonene, men ikke alle. Spørsmålet Thjømøe stiller seg, er om dette kan bli en ny norsk eksportartikkel. Det er en spennende idé, og mulighetene bør være til stede. Det er flere eksempler på at norske bedrifter hevder seg på store markeder. Da er det særlig teknologi, kvalitet og design som er viktige konkurransefaktorer. Et eksempel er gjøvikbedriften Øveraasen som leverer snøryddingsutstyr til flyplasser ikke bare i Norge, men i hele verden, til og med i Tibet. Så kanskje noen som leser denne artikkelen, ser mulighetene og tar utfordringen.

For nærmere informasjon se www.123hjemmeside.no/thjomoe > Video gangbro

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1