Tips redaksjonen
30.12.2013

Miljøriktig industriarmatur med høy virkningsgrad

Installatøren Gecom AS har hatt ansvaret for svak- og sterkstrømleveransene til logistikkavdelingen og lageret hos Kongsberg Maritime AS i Horten. I taket er industriarmaturen Reflecta II fra DEFA Lighting benyttet. – Det er en miljøriktig armatur med høy virkningsgrad som tilfredsstiller kravene til riktig belysning i slike lokaler, sier daglig leder Konrad Bertelsen og installatør Kenneth Olsen i selskapet.

– I løpet av høsten starter vi arbeidet med å rehabilitere selskapets kontorer og testlaboratorier, sier Bertelsen og Olsen. De kan fortelle at elektroarbeidene i logistikkavdelingen og lageret ble sluttført før sommeren. – Det har vært er et tradisjonelt prosjekt med vanlig stikk, lys og data. Ved flere anledninger har vi utført elektroarbeid for Kongsberggruppen, herunder Kongsberg Maritime. Slik sett har vi tilegnet oss god kunnskap om selskapet. 

Flere anbydere
Gecom ble valgt som svak- og sterkstrømleverandør i konkurranse med flere lokale tilbydere.  
 
 – Valg av belysningsløsningen skjedde som følge av en beskrivelse fra belysningskonsulent. I dette prosjektet valgte vi DEFA Lighting’s belysningsprodukter, forteller Bertelsen og Olsen.

Nøye planlegging
I august 2012 startet planleggingen av et nytt logistikkbygg hos Kongsberg Maritime i Horten. Hovedentreprenør for arbeidet var OKK Entreprenør AS i Drammen. Rådgivende ingeniør for prosjektet var ETC, mens RIE Consult AS utarbeidet kravspesifikasjon for elektro. Underleverandør for elektroarbeidet var Gecom AS. 
   – Vi har en grønn policy der målet er å fremstå som en miljøriktig bedrift. Valg av bl.a. energiriktig belysning er en viktig del av dette arbeidet, sier prosjektleder Håvard Sletta i Kongsberg Teknologipark AS.

Teknologibedrift
Kongsberg Maritime er en teknologibedrift i Kongsberg Gruppen. Bedriften leverer systemer for posisjonering, overvåking, navigasjon og automasjon til handelsflåte og offshoreinstallasjoner. Viktige produkter er dynamiske posisjoneringssystemer, automasjons- og overvåkningssystemer, prosessautomasjon, satellittnavigasjon, skips- og prosess simulatorer og hydroakustikk.

Logistikkutfordringer
–Rehabilitering av logistikkavdelingen medførte en del logistikkutfordringer. De ansatte skal arbeide samtidig som håndverksarbeidene pågår. Flytting av medarbeidere, utstyr, anlegg og kontorutstyr skjer etter hvert som arbeidet utføres. Logistikkavdelingen benyttes nå til provisoriske laboratorieområder med åpne kontorlandskap. Vi starter nå de elektrotekniske oppgraderinger i de gamle testlaboratoriene og kontorene, sier Bertelsen og Olsen. De kan fortelle at arbeidet skal være sluttført i mars 2014.

Industriarmatur
Overlevering av logistikkavdelingen skjedde like før sommerferien der industriarmaturen Reflecta II (2x80W) er benyttet. 
   – Med takhøyde på 6 meter var det avgjørende å satse på riktig belysningsprodukt. Valget falt på vår T5-armatur som har høy virkningsgrad. Det er en moderne og montasjevennlig armatur i solid konstruksjon, som egner seg for industrilokaler, lager, varehus og utstillingshaller. Armaturen monteres utenpåliggende i tak, på veggkonsoller eller på wire, sier distriktssjef Erik Werner Hansen i DEFA Lighting.  – I logistikkavdelingen benyttes ikke dimmere. Lyset tennes med separate brytere. 

Reduserte energikostnader
I følge Werner Hansen skal DEFA Lighting i løpet av høsten levere utenpåliggende armaturer/flatbelysning i testlaboratorier og innfelt belysning i kontorlokalene med deteksjon.  
  
– Armaturene vil redusere energikostnadene, mener Werner Hansen.

Viktig oppdrag
Både ressurs- og omsetningsmessig er de elektrotekniske arbeidene hos Kongsberg Maritime viktig for Gecom. – Ved utbedringsoppdrag er Kongsberggruppens policy å tilknytte seg flere lokale aktører, sier Bertelsen og Olsen. De legger til at Gecom i flere år har utført elektroarbeid for dem både i Horten og på Kongsberg. – Enhver utbygging i distriktet er viktig både for oss og for våre samarbeidspartnere. 

Mye gjenstår
Til nå er halvparten av de elektrotekniske arbeidene utført. I logistikkavdelingen var utfordringen stor takhøyde. – Montering av industriarmaturer skjedde med lift, som ble betjent av to montører., avslutter Bertelsen og Olsen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1