Tips redaksjonen
11.04.2016

Miljøsertifikat til fire Omegaselskaper

Torsdag 11. februar delte ordfører i Tønsberg, Petter Berg, ut miljøfyrtårnsertifikat til ingeniørselskapene i Omegagruppen.

Gjennom 2015 har det vært en pågående prosess for felles miljøsertifisering av selskapene i Omegagruppen som består av Omega Engineering, Omega Holtan, Omega TDS og Omega Energi.
   Prosjektleder og miljøfyrtårnansvarlig Mona Jentoftsen uttaler: – Selskapsgruppen har i flere år hatt skarpt miljøfokus og arbeidet systematisk med kontinuerlig å forbedre sine rutiner og sin miljøprofil. Det var derfor veldig viktig for oss å kunne sertifiseres gjennom ordningen «Miljøfyrtårn». Prosessen har bidratt til at våre rutiner blir enda mer forankret i organisasjonen, noe som gir både miljøforbedringer og økonomiske fordeler. Omegaselskapene har iverksatt flere tiltak for å møte kravene til Miljøfyrtårn, som i stor grad er knyttet til energibruk, avfallshåndtering, innkjøp og transport. Gjennom en spennende og givende prosess har vi forbedret oss på en rekke områder som gir miljøgevinst i den andre enden.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1