Tips redaksjonen
11.03.2015

Miljøpris til Norges største undervannsdugnad

Undervannsdugnaden Project Aware Smedasund, med Åge Wee og Willy Smedsvig i spissen, mottok miljøprisen Gullklypa på Litteraturhuset i Oslo 21. januar. Project Aware Smedasund mottok prisen av lederen for miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen, på grunn av en ekstraordinær ryddeinnsats for miljøet i 2014. Det var foreningen Hold Norge Rent som delte ut prisen.

Project Aware Smedasund ble gjennomført for første gang i 2012 på bunnen av Haugesund havn, og under de tre ryddedugnadene som er gjennomført totalt, er det blitt samlet over 18 tonn søppel fra havbunnen. I tillegg til flere titalls frivillige dykkere og landpersonell har Karmsund havnevesen, Friluftsrådet vest, brannvesenet, Redningsselskapet og flere sponsorer deltatt i prosjektet, som sist fant sted i Haugesund havnebasseng 18. oktober 2014.
   Denne innsatsen førte til at Aware Smedasund ble tildelt årets Gullklypa-pris av den uavhengige medlemsforeningen Hold Norge Rent. Foreningen, som er etablert, og som driftes av blant andre Miljøverndepartementet, Avfall Norge, Retursamarbeidet Loop og Grønt Punkt, har som mål å hindre forsøpling av naturen, rydde eksisterende forsøpling og informere om forsøpling. Hold Norge Rent står også som arrangør av flere ryddeaksjoner og miljøtiltak i Norge.
   Juryen bak miljøprisen Gullklypa begrunnet tildelingen av Project Aware Smedasund blant annet med at «… dette er et fabelaktig lokalt initiativ som hele lokalsamfunnet nyter godt av».

Ønsker fokus under vann
Initiativtaker bak Aware Smedasund og daglig leder i Wee Marine AS, Åge Wee, var naturlig nok svært glad for prisen.
   – Vi gjør jo ikke dette for å sanke priser, men er selvsagt veldig glade for denne typen oppmerksomhet rundt miljøprosjektet vårt. Dette er med på å skape engasjement og interesse rundt Norges største undervannsdugnad – en dugnad vi ønsker å utvide i årene som kommer. Å samle miljøskadelig avfall under havet har hatt alt for lite fokus i Norge til nå, og er et svært viktig miljøarbeid, sier initiativtaker og ildsjel i Project Aware Smedasund, Åge Wee.
   Øvrige kandidater til prisen var Jæren Friluftsråd og Surfrider Foundation Norway.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1