Tips redaksjonen
09.03.2016

Miljøfyrtårnsertifikat til Interkit

Nylig fikk kittingselskapet Interkit AS på Skedsmokorset overrakt Miljøfyrtårnsertifikatet av ordfører Ole Jakob Flæten i Skedsmo kommune. – Det er med stolthet jeg overrekker sertifikatet til et lokalt selskap som tar miljøarbeidet på alvor, understrekte han.

Både energi- og klimarådgiver Øyvind Wahl i kommunen og ordfører Flæten registrerer med glede det nære samarbeidet selskapet har med flere lokale virksomheter, som også er opptatt av sitt miljøarbeid.
   – Årlig sertifiseres 5–6 bedrifter i Skedsmo kommune. Vår oppgave er å legge forholdene til rette for et bærekraftig miljøarbeid hos lokalt næringsliv og kommunens innbyggere. Derfor ønsker vi å være til stede på slike markeringer for å hedre miljøinnsatsen til de det gjelder.  Miljøfyrtårnsertifikatet til Interkit er et viktig bidrag i så måte, understreker de.

Kvalitetsstempel
– For oss har miljøarbeidet vært en spennende og nødvendig prosess. Sertifiseringen er en naturlig forlengelse av vår opprinnelige strategi og daglige drift. Miljøfyrtårnsertifikatet er et viktig kvalitetsstempel når vi tilbyr og inngår offentlige og private avtaler i et stadig mer krevende marked, sier daglig leder i Interkit AS, Morten Arnestad. – Vi opplever også at våre kunder er opptatt av at deres leverandører har et gjennomtenkt forhold til sitt kvalitets- og miljøarbeid.

Systematisk arbeid
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene må oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Om Interkit AS
Interkit, som ble etablert i 2009, har fem medarbeidere og en årlig omsetning på 15 millioner kroner. I tillegg til kitting (sammenstilling av produkter) og sourcing, er festemateriell et viktig forretningsområde. En viktig årsak til selskapets markedsvekst, skyldes etableringen av et heleid datterselskap i Shanghai Kina. Det hjelper bedrifter med underleveranser, delproduksjon og kvalitetskontroll.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1