Tips redaksjonen
01.05.2016

Miljø & Teknikk – en faglig nødvendighet for leverandører og innkjøpere

Messen Miljø & Teknikk arrangeres i Telenor Arena på Fornebu i perioden 19.–21. april. Arrangører er Norsk Kommunalteknisk Forening og KS Bedrift i samarbeid med en rekke faglige og ideelle foreninger. Messen er den eneste i sitt slag som omfatter all lokal infrastruktur.

Messen dekker fagområdene avfall og gjenvinning, forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og eiendom, plan- og byggesak, brann, sikkerhet og beredskap, IT, kart og geodata, utemiljø, vei, trafikk, parker, idretts- og grøntanlegg og vannforsyning og avløp.
   I tillegg til en omfattende utstilling med 130 utstillere vil det bli en rekke faglige arrangementer. Hele 94 presentasjoner vil bli holdt på tre dager. Det blir to hovedkonferanser, og sosiale aktiviteter, konkurranser med premieutdeling og underholdning.
   Utstillingen knytter forretningsmessige og sosiale kontakter fra hele landet og er ifølge arrangøren en faglig nødvendighet og møteplass for alle leverandører og innkjøpere i kommunaltekniske virksomheter.
   Målgruppene for messen er aktørene i de kommunaltekniske virksomhetene og private bedrifter som tilbyr varer og tjenester til kommunene. De besøkende får se og demonstrert nytt utstyr og nye produkter i en hyggelig atmosfære.
   Målet med messen er å tilby næringsliv og kommunaltekniske virksomheter et sentralt møtested for kunnskapsheving om produkter, fag og fagpolitiske spørsmål. Arrangementet er det mest sentrale møtested for alle som arbeider med kommunaltekniske oppgaver.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1