Tips redaksjonen
23.10.2014

Miko Plast har levert nyutviklet spylekant til Odfjell Drilling

Norsk oljeindustri er ledende i verden når det gjelder utvikling av miljøløsninger offshore. Et av de viktigste målene er null utslipp til sjø. Ett av oppdragene Miko Plast har hatt for Odfjell Drilling, er å utvikle og produsere en ny spylekant for å redusere risikoen for at olje, søle og vann blir spylt ned i sjøen eller på underliggende dekk når dekket rengjøres.

Den nye spylekanten må tåle påkjenninger fra vær (regn, vind og sol), kjemisk påvirkning (olje, søle og kjemikalier), kollisjonslast (sammenstøt med konteinere og annet utstyr) og vanntrykk ved høytrykksspyling.
  PUR-støp blir ofte brukt til å produsere solide deler til bruk under røffe forhold offshore. Istedenfor PUR anbefalte Miko Plast Odfjell å bruke PEHD, et mye rimeligere materiale som oppfyller kriteriene gitt av Odfjell. PEHD har stivhet til å stå uten avstivere og kan bøyes og ta slag uten fare for at det sprekker. I tillegg er materialet bestandig mot de fleste kjemiske løsninger og olje. To prototyper med forskjellig høyde ble testet offshore før Miko Plast begynte produksjon. Ferdig produkt er nå installert på Grane-plattformen, og kanten fungerer etter spesifikasjonene.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1