Tips redaksjonen
31.08.2016

Michelin CerexBib-dekk for den nyeste generasjonen skurtreskere

Michelin lanserer nå den hittil største dimensjonen av treskerdekket Michelin CerexBib i Norge. Det er Michelin CerexBib IF 1000/55 R32 CFO utstyrt med Michelin UltraFlex-teknologi.

Nye Michelin CerexBib i dimensjon IF 1000/55 R 32 CFO er det største dekket for høstingsarbeid med Michelin UltraFlex-teknologi. Dekket er en ny dimensjon i det eksiterende programmet.
   Høstingstiden er en avgjørende periode for bøndene. Selv om den er lønnsom, er det en stressende periode som bestemmes av et værvindu som gjerne bare er åpent i et par uker. Dessuten gjør stadig større gårder avstandene og kjøreveien lengre.
   Med krav om økende produktivitet går bøndene over til stadig mer effektive skurtreskere. I 1965 var motoreffekten i en skurtresker på 80 hestekrefter. Disse maskinene kunne dekke et hektar i timen, som tilsvarer 4,5 tonn i produksjon. I 2010 hadde skurtreskerne 600 hestekrefter, dekket seks hektar og produserte 66 tonn i timen. Innen fem år kommer maskinene til å ha 800 hestekrefter og kan produsere rundt 105 tonn i timen.
   Nye Michelin CerexBib IF 1000/55R32 CFO er utviklet i samarbeid med de største produsentene av skurtreskere, blant annet ROPA og Holmer.
   Den nye generasjonen skurtreskere blir større. Disse er opptil 15 meter lange og fire meter høye og har et skjærebord som er opptil 13 meter bredt. De kan veie så mye som 32 tonn tomme og 65 tonn ute på jordet. Slike maskiner må ofte arbeide under utfordrende forhold, på fuktig og bløtt underlag.

Kilde: cision.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1