Tips redaksjonen
27.06.2017

Metsä Wood lanserer Open Source Wood

Metsä Woods Open Source Wood-prosjekt er et initiativ for å få arkitekter, designere og ingeniører til å samarbeide, dele innovasjon og bidra med kunnskap om modulbasert trekonstruksjon i storskala.

Ved å skape en åpen innovasjonsplattform rundt modulbasert trekonstruksjon har Metsä Woods som mål å gi lokal trekonstruksjonsbransje global kunnskap for å lette samarbeid og vekst.
   I dag er byggebransjen dominert av to materialer: stål og betong. Bare en brøkdel (5–10 prosent) av global urban konstruksjon bruker treverk, delvis fordi bransjen er fragmentert og lokal. Treverk er imidlertid et optimalt materiale for urban konstruksjon, da det muliggjør raskere byggeprosesser, treverkets letthet fører til rimeligere strukturer, og det er det mest miljøvennlige byggematerialet, noe som gir et bidrag i kampen mot klimaendringer gjennom karbonlagring.
   Metsä Woods konserndirektør, Esa Kaikkonen, forklarer: – Det deles ikke nok kunnskap om modulbasert tredesign og –konstruksjon. Derfor er trekonstruksjon fortsatt en nisje. Det er mye innovasjon, men denne er vanskelig å oppdage, så Open Source Wood er vår løsning. Vi har tro på at med åpent samarbeid kan bransjen oppnå betydelig vekst.

Inspirert av åpen kildekode-ideologi
Initiativet henter inspirasjon fra åpen kildekode-ideologi, som ledes an av programvareindustrien for å fremme ytterligere og raskere innovasjon og for å gi kortere vei til markedet.
   Metsä Wood tar selv det første skrittet ved å dele de immaterielle rettighetene til modulbaserte Kerto LVL-treelementer, slik at disse er tilgjengelig fritt for alle.

Metsä Wood utlover premie på 30 000 euro
I tillegg vil Metsä Wood belønne innovasjon innenfor modulbasert elementdesign ved å utlove 30 000 euro i premiepenger i 2017 til eksepsjonelle design, innsendt som en del av initiativet, ved bruk av Kerto LVL-materialet.
   Innen 2050 forventes ca. 70 prosent av verdens befolkning å bo i urbane strøk. Det betyr at vi trenger boareal for milliarder av mennesker. Samtidig bidrar byene til opptil 70 prosent av de totale klimagassutslippene, og vi er nødt til å kjempe mot klimaendringer. En måte vi kan gjøre det på, er å gjøre konstruksjon mer bærekraftig. Dette er mulig når man bruker treverk som byggemateriale på en global skala.
   Eric Karsh, ingeniør ved Vancouver-baserte Equilibrium Consulting, legger til: – Vi må fundamentalt utfordre måten vi bygger på. Tømmerteknologien utvikles nå så fort at kunnskapsoverføring ofte er en flaskehals. De av oss som har kompetanse, har et ansvar for å dele den, og den raskeste måten vi kan gjøre det på, er en åpen kildekode-tilnærming som fremmer kunnskap og innovasjon fra alle verdenshjørner. Derfor tar Metsä Wood dette initiativet og tar selv det første skrittet ved å dele kunnskap og de immatrielle rettighetene til prefabrikkerte elementer, slik at systematisk kreativitet og effektivitet i byggingen blir mulig.
   Open Source Wood er en fortsettelse av Metsä Woods prosjekt Plan B, som ble startet i 2015 som et ambisiøst prosjekt for å utforske mulighetene til å bruke treverk innen urban konstruksjon.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1