Tips redaksjonen
02.01.2018

Arctic Frontiers 2018: Connecting the Artic

Konferansen Arctic Frontiers har blitt en sentral arena for debatt og kunnskapsutveksling om ansvarlig nærings- og samfunnsutvikling i nordområdene. I 2017 var konferansen vertskap for nærmere 2000 deltakere fra 30 land, og arrangementet ble dekket av et stort presse¬korps. Arctic Frontiers 2018, som finner sted i Tromsø i tidsrommet 21.–26. januar, ventes å bli en like stor og viktig begivenhet.

Arctic Frontiers 2018 vil samle reprentanter fra både akademia, myndigheter og næringslivet. Sammen skal de diskutere nordområdenes fremtid og forsøke å skape et fastere fundament for beslutninger om en bærekraftig og økonomisk utvikling av disse ressursrike, men sårbare områdene. Hele seks ministre fra Norge og utlandet vil holde innlegg på konferansen.

Internasjonalt forum
Artic Frontiers er et sted for debatt, kunnskapsutveksling og samarbeid på tvers av landegrensene. Rundt 30 land vil være representert på konferansen 2018.   
   I en urolig og uforutsigbar verden er Arktis fremdeles et sted der de involvewrte landene til nå har har hatt et fredlig og fruktbart samarbeid gjenom en god kommunikasjon. Ikke minst har det vitenskapelige samarbeidet på tvers av landegrensene vært nyttig og en forutsetning for videre utvikling. De veldige havområdene som utgjør det meste av Arktis, har et stort potensial når det gjelder ressursutnyttelse og næringsutvikling, men det er ogå utfordringer. Ettersom en stadig større del av områdene vil bli utnyttet, melder det seg flere spørsmål: Hvordan skal vi kommunisere og drive utforskning av områdene? Og enda viktigere: Hvordan skal vi sikre produktive og samtidig sunne havområder? Bærekraftig næringsutvikling er særlig viktig i denne sammenheng og en nøkkelfaktor for å sikre levedyktige arktiske samfunn. Å knytte disse samfunnene sammen og tettere med resten av verden når det gjelder ideer, kunnskaper, teknologier og kapital vil være blant temaene på Arctic Frontiers Policy 2018, der Policy-programmet har fem hovedsesjoner, med følgende titler: State of the Arctic, Technology and connectivity, Resilient Arctic societies and business development, Healthy and productive oceans and Industry and environment.

Sterk politisk reprsentasjon
Flere topp-politikere og ledere fra organisasjoner og næringsliv vil holde innlegg på Arctic Frontiers 2018. Vi kan nevne disse: utenriksminsiter Ine Eriksen Søreide, fiskeriminister Per Sandberg, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, næringsminister Monica Mæland, Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia, H.E. Susi Pudjiastuti, Minister of Transport and Communications of Finland, Anne Berner, Member of European Parliament, Committee for Foreign Affairs, Urmas Paet, Chair Arctic Economic Council, Tero Vauraste, President of Listening for America, Catherine A. Novelli og Minister of Enterprise and Innovation of Sweden, Mikael Damberg.
   Akvaplan-niva ved Framsenteret i Tromsø vil være sekretariat for konferansen. Selskapet står for øvrig for organiseringen av de årlige konferansene og selve gjennomføringen.

 Makeweb CMS 4.1