Tips redaksjonen
20.10.2015

Mer enn bare lys

Takket være den nye modulen kan mye mer enn bare belysningen styres i et tilstedeværelsesavhengig DALI-anlegg.

Produsenten ESYLUX presenterer med DALI-svitsjen en enkel og intelligent produktløsning som omdanner et tilstedeværelsesavhengig DALI-anlegg fra ren belysningsstyring til et automasjonsanlegg på tvers av enheter på romnivå. I forbindelse med produsentens tilstedeværelsesdetektorer PD-C360i/8 og /24 DUO DALI kan også konvensjonelle sluttenheter styres takket være modulen og dermed kan, i tillegg til lyset, også mange andre forbrukere kobles til via det digitale grensesnittet. ESYLUX tilbyr modulen i to varianter for å muliggjøre ulike utkoblingsforsinkelser for den automatiske utkoblingen av enhetene innenfor det samme anlegget.
   For å minimere energiforbruket til alle sluttenheter forlanger spesielt yrkesbygg nå ofte mer enn bare én automatisert styring av lyset. Derfor har det for lengst blitt vanlig praksis å koble til flere forbrukere, for eksempel ventilasjonsanlegget eller klimaanlegget, i romautomasjonen.

Tilkobling av konvensjonelle sluttenheter
Produsenten ESYLUX har utviklet en DALI-switch for å gjøre dette mulig også innenfor et DALI-anlegg og dermed forene alle fordeler i én komplett løsning. Denne tilleggsmodulen blir forbundet med produsentens tilstedeværelsesdetektorer PD-C360i/8 og /24 DUO DALI via DALI-grensesnittet og utvider funksjonaliteten med én ekstra koblingskanal som muliggjør tilstedeværelsesavhengig styring av konvensjonelle sluttenheter via en potensialfri 10 A-relékontakt. Ved hjelp av denne omdanner switchen et DALI-anlegg fra en ren belysningsstyring til et automasjonssystem på tvers av enheter på romnivå. – Dermed får kundene våre ikke bare alle komponenter for en fullstendig og høyverdig DALI-romautomasjon fra ett sted, forklarer Marcus Pabsch, produktsjef hos ESYLUX. Vi viser i tillegg hvordan virkekretsen til DALI-grensesnittet kan utvides ut over det opprinnelige formålet ved hjelp av intelligent teknikk.

Forskjellige utkoblingsforsinkelser 
For å kunne øke den oppnådde fleksibiliteten innenfor et slikt anlegg enda mer tilbyr ESYLUX DALI-switch'en i to varianter. Forskjellen mellom disse er at de blir adressert via individuelle kanaler som ikke kan endres. Dette gjør det mulig å stille inn forskjellige utkoblingsforsinkelser for den automatiske utkoblingen av sluttenhetene innenfor det samme anlegget. – Det er for eksempel nyttig når en lengre utkoblingsforsinkelse skal tilordnes en bestemt forbruker, forklarer Pabsch. Når belysningen for lengst er slått av, får for eksempel en prosjektor mer tid til aktiv avkjøling og ventilasjonsanlegget noen ekstra minutter til å optimere romklimaet for det kommende møtet.

Halv- eller helautomatisk styring
Switch'en er ment for innfelt montering og muliggjør hel- og også halvautomatisk drift av de tilkoblede forbrukerne. Hver modul har i tillegg en bryterinngang. Spenning blir forsynt via DALI-bussen. Dermed kan flere moduler brukes parallelt, og det mulige antallet forbrukere blir flerdoblet. DALI-DUO-tilstedeværelsesdetektorene til produsenten kan totalt forsyne opptil 50 DALI-ballaster eller moduler med tilstrekkelig spenning.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1