Tips redaksjonen
03.01.2015

Matmegleren passerer ½ milliard i omsetning

Matmegleren AS på Melhus regner med å spare millionbeløp på stemmestyrt plukk (Pick-by-Voice) fra Lexit.  – Så langt har vi redusert plukketiden på lageret med 200 timer i uken, sier innkjøps- og logistikkansvarlig Anders Borthen i selskapet.

Matmegleren har 19 ansatte hvorav 4 er i administrasjonen. Selskapet omsatte i fjor for i underkant av 500 millioner kroner. – Målet er å passere ½ milliard i år. Nye Bunnpris-butikker vil bidra til ytterligere omsetningsvekst, i tillegg til leveranser til Rema og Coop. Med manuell plukk brukte våre 15 lageroperatører 700 timer i uken på slike operasjoner. En reduksjon på 200 timer i uken viser potensialet med stemmestyrt plukk, påpeker Borthen.

Stor kompetanse
Matmegleren AS er et salgs-, markedsførings-, og distribusjonsselskap som er lokalisert på Melhus i Sør-Trøndelag fylke. Det har stor kompetanse på salg av dagligvarer i Norge. Forretningsideen er å bringe frem produkter til markedet kostnadseffektivt. 
   – Vi betjener dagligvarebransjen med norske og utenlandske matvarer og delikatesser av høy kvalitet, sier Borthen. Han legger til at selskapet er grossist for matvarekjeden Bunnpris.   
 
  – Vi har en langsiktig avtale med dem. Over 90 prosent av omsetningen genereres via dem. Vi har hatt et nært samarbeid med Bunnpris i over 20 år. Det sikrer oss kontinuitet i samarbeidet, understreker han. 

Utskiftning
For over 2 ½ år siden bestemte Matmegleren seg for å skifte ut sitt ERP-system med Axapta fra iStone Dynamics Norge AS og stemmestyrt plukk fra Lexit. 
  
– I utvelgelsesfasen innhentet vi informasjon om Lexit. Våre kontakter i dagligvarebransjen hadde bare positive erfaringer med deres stemmestyrte løsninger, sier Borthen. Han kan fortelle at det i forprosjektfasen ble gjennomført to workshops i forbindelse med stemmestyrt plukk. Nøkkelpersoner fra ledelsen og lageroperatører fikk førstehåndsinformasjon om løsningen og om en rekke kommandofunksjoner. 

Kompetanse
Kompetanse, pris, referanser var avgjørende for valg av Lexit. – Løsningen fra Lexit består av en server- og klientsoftware, med plukkmonitor som gir oversikt over hva som er klart til plukk, hva som er i plukk, og hva som er plukket. Ordredata med produkt- og kundeinformasjon genereres og vedlikeholdes i AX. Han legger til at selskapet kommer til å ta i bruk plukklisteutskrift, som legges ved varene. Lexits løsning for fraktbrev og transportmeldinger er integrert med AX-løsningen. 

Elektronisk stemmebaserte plukklister
– Tidligere ble plukkingen utført ved hjelp av håndterminaler og papirplukklister. Etter innføringen av stemmestyrt plukk fra Vocollect er de manuelle rutinene erstattet med elektronisk stemmebasert plukklister, som overføres fra ERP-systemet til lageroperatørens øre via et hodesett og en mikrofon. Løsningen forteller hvilke varer som skal plukkes, og hvor de er plassert på lageret, sier Borthen. Han har store forventninger til at plukkfeil vil gå dramatisk ned med Lexits og Vocollects stemmebaserte system.

Effektiviserer driften
– Stemmestyrt plukk vil effektivisere driften slik at vi kan møte morgendagens utfordringer. Konkurrerende virksomheter rapporterer om 20–30 prosent raskere varehåndtering med stemmestyrt plukk sammenliknet med manuelle plukkrutiner, forteller Borthen.

Moderne løsninger
Stemmestyrt plukk kan brukes til alle oppgaver innenfor lager og logistikk. Med spesialtilpasset utstyr kan de ansatte utføre en rekke oppgaver som plukking, varemottak, påfylling på lager, og oppgaver i produksjonen. 
   – Stemmestyrt plukk består av moderne løsninger for alle oppgaver innenfor lager og logistikk, sier Key Account Manager Joachim Næss i Lexit Group Norway AS. – Lageroperatører utstyres med en bærbar enhet og hodesett spesialtilpasset tøffe miljøer slik at de kan utføre plukk, varemottak og påfylling. Data fra ERP- eller WMS-systemet sendes og mottas over trådløst nettverk.  Informasjonen blir omgjort til tale, og nødvendig informasjon overføres rett på øret til lageroperatørene.  Når de bekrefter kommandoer og oppgaver, snakker de tilbake til systemet. Informasjonen blir gjort om til data og sendes tilbake til ERP- eller WMS-systemet i sanntid. 

Fremtidsrettet virksomhet
Årsaken til at Matmegleren gikk over til stemmestyrt plukk, var behovet for å redusere feilplukk og effektivisere logistikkfunksjonene på lageret. 
   – Innføringen av moderne utstyr og rutiner gjør at vi nå fremstår som en moderne og fremtidsrettet virksomhet. Når vi rekrutterer nye medarbeidere, er bruken av slike datasystemer et klart pluss, sier Borthen. – Før vi tok i bruk stemmestyrt plukk, skjedde alt vareplukk med papirlister, som økte feilplukkfrekvensen, sier Borthen. Han kan fortelle at Matmegleren forventer å spare millionbeløp med stemmestyrt plukk. – Vi ser allerede nå at plukkhastigheten har økt kraftig sammenliknet med penn og papir. 

Kostnadsbesparelser
Matmegleren mener det er for tidlig å uttale seg bastant om kostnadsbesparelsene med stemmestyrt plukk. Systemet har bare vært i drift i ca. seks måneder. – Så langt bruker hver av våre 15 medarbeidere vesentlig mindre tid på sine plukkoperasjoner, sier Borthen. Han legger til at selskapet fra september vil vi kjøre nøyaktige målinger og sammenligne dem med fjorårets omsetning og plukkapasitet.

Som natt og dag
– Overgangen til stemmestyrt plukk er som natt og dag sammenlignet med manuelle plukkoperasjoner. Vi stiftet, sorterte og lagret mye papir i bokhyller. Dataene beveger seg nå automatisk inn i forretningssystemet. Vi har gått bort fra å produsere papir til å overvåke dataflyten. Det har forenklet arbeidsrutinene og ført til mindre feil fordi det er færre mennesker involvert i plukkprosessen. Stemmestyrt plukk fra Lexit og Vocollect har gjort operatørene mer selvstendige fordi hodetelefonen er det eneste utstyret de benytter til å utføre plukket. Systemet har et sett av regler som gjør oss mindre avhengig av enkeltpersoner, påpeker Borthen. 

Godt samarbeid
– Samarbeidet med Lexit har så langt fungert meget bra. De har alltid levert utstyret til rett tid og til avtalt pris. Oppdager vi uforutsette hendelser underveis i forbindelse med kommandoer, blir de løst samme arbeidsdag. Lexit har dyktige og profesjonelle medarbeidere som tar sine oppgaver på alvor, avslutter Borthen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1