Tips redaksjonen
07.03.2016

Massivtre og ROCKWOOL steinull gir en bærekraftig studentby

De nye studentboligene på Moholt i Trondheim kalles Moholt 50/50 og består av fem studentboligtårn på ni etasjer med totalt 632 hybelenheter, en terrassert barnehage over tre plan for ca. 170 barn, og det jobbes også med å få til et bibliotek/aktivitetshus. Totalt bygningsareal er på over 20 000 kvadratmeter BTA, og det er Veidekke Entreprenør AS som er totalentreprenør.

Moholt studentby er Trondheims største studentby med 2100 studenter fra over 100 nasjoner. De første studentene flyttet inn allerede i 1964, og byggetrinn to ble ferdig i 1973. I 2013 inviterte Studentskipnaden i Trondheim (SIT), som eier og drifter studentbyen, til en arkitektkonkurranse for å se på utviklingsmulighetene til studentbyen de neste 50 årene.
I det opprinnelige vinnerutkastet fra MDH Arkitekter med betegnelsen ”Tun og tårn” var det lagt opp til å bygge med stål og betong og tegl som ytterkledning. Dette ble senere videreutviklet og endret slik at det nå brukes massivtre i alle bærende konstruksjoner.

Fordeler med massivtre
Inspirert av studentboligene Pentagon på Ås har SIT valgt massivtre som byggemateriale til den nye studentbyen. Stadig flere byggherrer og entreprenører tar nå i bruk massivtre i sine prosjekter fordi materialet har en rekke gode egenskaper og mange fordeler, både når det gjelder miljø, kvalitet, brannsikkerhet og totalkostnader. Bruk av massivtre byr også på mange muligheter for et spennende og fleksibelt arkitektonisk formspråk. Alt dette er i god harmoni med SITs ambisjoner om å bygge fremtidsrettet, klimavennlig og energieffektivt.
   Tårnbyggene er blant de aller største og høyeste som er bygd med massivtre i Norge.
Jostein Wilmann, som er formann tømmer hos Veidekke Entreprenør, forteller at det kun brukes ROCKWOOL steinull som isolasjonsmateriale i dette prosjektet, som har passivhusstandard.

Isolasjon med REDAir FLEX
De fem tårnbyggene blir utvendig isolert med 200 mm ROCKWOOL REDAir FLEX, og i barnehagen brukes det 250 mm tykkelse. REDAir FLEX er et unikt ventilert fasadeisoleringssystem som benyttes både til nybygg og rehabilitering. Systemet består av noen få spesialutviklede komponenter og oppfyller kravene til dagens og morgendagens standarder når det gjelder energieffektive bygg.
   Bruk av REDAir FLEX som utvendig isolasjon vil sammen med isolerte innervegger og gulv samt 400 mm steinull i taket gi et varmt og riktig godt innemiljø både for dagens og neste generasjon med studenter.
   Wilmann har nærmere 30 års erfaring med bruk av ROCKWOOL isolasjon, men har selv
bare brukt systemet med REDAir FLEX noen få ganger tidligere – med godt resultat.
   – Veidekke har gode erfaringer med å bruke systemet andre steder i landet, og det gjorde at det var helt naturlig å benytte REDAir FLEX også her, sier han. – Det har vist seg å være et godt valg.
   Å bruke REDAir FLEX har flere fordeler, mener Wilmann. – Systemet har en meget god isolasjonsevne og gir få kuldebroer. Dessuten trenger vi ikke å bruke tid på arbeid med utlekting, og det er heller ikke nødvendig med ekstra tildekking under byggeperioden.
   – Ut i fra en totalvurdering av både kostnader og resultat er jeg er overbevist om at REDAir FLEX er den beste løsningen for denne type prosjekter. Det hadde også vært spennende å bruke det i forbindelse med etterisolering, avslutter WiImann, som ikke vil nøle med å anbefale systemet til andre.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1