Tips redaksjonen
20.12.2016

MariMatic bygger et innsamlingssystem for fast avfall til Tripla i Finland

Som del av fornyelsesprosjektet for Pasila Helsingfors i Finland blir et nytt Tripla-sentrum bygd i området midt-Pasila. Tripla er et gigantisk byggeprosjekt – totalt tre kvartaler, der det bygges kontorer, kjøpesenter, leiligheter, hoteller, kulturlokaler, kollektivterminal og parkeringsfasiliteter. YIT Construction Ltd. valgte MariMatic til å bygge innsamlingssystemet for fast avfall, MetroTaifun, for innsamling og transport av avfall i Tripla.

Miljøvennlighet og energieffektivitet har vært utgangspunkt for utformingen av det nye urbane Tripla-sentret. Avfallstransport skal håndteres automatisk av innsamlingssystemet for fast avfall. Systemet øker sorteringen av avfall og reduserer behovet for avfallsrom og søppelkasser. Problemer med hygiene og lukt reduseres også når avfallet transporteres med en sterk luftstrøm ved bruk av vakuum, gjennom et lukket rørsystem sentralt til avfallstransportstasjonen.
   MariMatic er ansvarlig for design og bygging av innsamlingssystemet for fast avfall, i tillegg til service og vedlikehold etter ferdigstillelse. Systemet bygges også for å betjene boområdet Ratapihakorttelit og tårnområdene Tornialueet, som bygges ved siden av Tripla.
   MetroTaifun blir allerede benyttet i de voksende områdene Tammerfors, Vanda og Esbo i Finland, og i Vällingby Parkstad i Sverige. MetroTaifun har også prosjekter gående i Helsingfors, Finland, Sverige, Norge, Danmark og Kina, og i Saudi-Arabia, der MariMatic bygger verdens største vakuumtransportsystem. Et system for innsamling av klesvask, i tillegg til avfall, implementeres ved Malm sykehus i Finland. MariMatic leverer også vakuumtransportsystemer til transport av matavfall for næringsmiddelindustrien og kjøkken.
   MariMatic er et høyteknologisk finsk selskap og del av MariGroup. MariMatic har utviklet ledende vakuumtransportsystemer siden 1983, og har levert nesten 1000 systemer til ulike bransjer i over 40 land.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1