Tips redaksjonen
31.05.2017

Malthus og Uniteam slår seg sammen

Malthus og Uniteam slår seg sammen og blir en ledende leverandør av modulbygg og containere.

Det sammenslåtte selskapet vil ha 150 ansatte fordelt på seks land, med en årsomsetning på over en milliard kroner.
   Konsernsjef i Malthus, Arild Ollestad, blir leder for det sammenslåtte selskapet, som skal hete Malthus Uniteam AS.
   – «Vi slår oss sammen for å kunne tilby bedre, mer effektive og fremtidsrettede løsninger for våre kunder, gjennom innovasjon og produktutvikling. Vårt mål er å bli det mest innovative og lønnsomme modul- og containerselskapet i Norden, med ambisjon om ytterliggere internasjonal vekst, sier Arild Ollestad.
   Etterspørselen etter midlertidige bygg og bygninger som kan ferdigstilles på kort tid, er stor og økende, både i offentlig og privat sektor, i Norge og internasjonalt. Begge selskapene har allerede oppnådd internasjonal anerkjennelse for kreative og nyskapende løsninger for blant annet sykehus, omsorgsboliger, samt midlertidige kontorer og innkvartering for industri, bygg- og anleggsbransjen.
   Ledelsen mener at sammenslåingen gir Malthus Uniteam den riktige kompetansen samt finansielle styrken for ytterligere vekst i Norge, Norden, samt internasjonalt. 
   – Vi er stolte av å komme inn som medeiere i Malthus Uniteam sammen med Reiten & Co og resten av aksjonærfelleskapet. Sammen er vi sterkt motivert av å være med på og utvikle norskeide, internasjonale virksomheter. På sikt vil en børsnotering vurderes for å supportere ytterliggere lønnsom vekst.», sier Ståle Kyllingstad, CEO og eier av IKM Gruppen, som vil bli en av hovedaksjonærene i det nye selskapet.
   Sammenslåingen er med forbehold om endelig godkjennelse fra konkurransetilsynet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1