Tips redaksjonen
06.10.2016

Makrelltransport i box

Makrell er en betydelig ressurs for norsk eksport, og store mengder makrell skal transporteres ut i verden fra september og ut året.

– Det som gjør det hele litt ekstra spennende, er at man aldri helt vet når startskuddet for sesongen går, forteller NCL i en pressemelding.
   Fiske av makrell utgjør en viktig del av næringsliv langs kysten, både fiskere, mottak og transportnæringen jobber tett sammen for å få til en sømløs og kostnadseffektiv transport av frossen makrell.
   Norge, EU og Færøyene ble enige om en totalkvote, en såkalt TAC, på 895 900 tonn makrell for 2016, og 201 663 tonn til Norge ifølge Norges nærings- og fiskeridepartementet. På tross av reduksjonen på cirka 15 prosent av kvoten i 2015, vil det fremdeles fiskes betydelige mengder makrell som skal transporteres fra norskekysten og ut i verden.
   Transportnæringen på Nord-, Midt-, og Vestlandet ser en markant økning i godsvolum i løpet av september måned. Makrellen sendes først til sentrale transporthuber i Europa for å så å gå videre ut til de store volummarkedene som Japan, Kina og Sør-Korea, der Japan er det viktigste markedet for norsk makrell. Her selges makrellen som lettsaltede fileter, som brukes i den populære retten shio saba, ifølge Norges Sjømatråd.
   Fra et transportperspektiv begynner forberedelsene til makrellsesongen med tomposisjonering av containere på strategiske lokasjoner, i løpet av august måned. Transportkabalen kan være krevende, da dato for sesongstart ikke er mulig å planlegge eller fastsette helt eksakt.
   – Vi skal i løpet av et kort tidsrom frakte store mengder med frossen makrell, samtidig som vi opprettholder service for næringslivet langs kysten som har mer regulære transportbehov gjennom hele året. I NCL er vi brennende engasjert for å holde en høy servicegrad for alle kunder, og vi tilpasser vår tilgjengelige tonnasje gjennom makrellsesongen. Vi har dermed godt med kapasitet fra norskekysten til Rotterdam og Hamburg. Nå gleder vi oss til september og ønsker makrellen velkommen også i år, sier administrerende direktør i NCL, Arne Jakobsen. 

Kilde: Shortsea Shipping

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1