Tips redaksjonen
11.08.2016

Makrellen vinner tilbake sin bærekraftstatus

Etter en lang kamp for bærekraft har en internasjonal koalisjon av makrellfiskere fått MSC-sertifisering for deres nordøstatlantiske makrellfangst.

Allerede i 2012, da MSC-sertifikatet til makrellfiskerne ble suspendert, begynte samarbeidet mellom flere land under navnet Mackerel Industry Northern Sustainability Alliance (MINSA). Vurderingen av fiskeriet varte i nesten to år, og under denne tiden møttes forskere for å diskutere de seneste bestandsråd og kvoter. I dag har fiskeriet igjen blitt MSC-sertifisert.
   – Dette er veldig positivt! Det har vært en periode uten sertifisering på grunn av manglende avtale mellom de ulike kyststatene, men nå er det på plass. Det har vært en koordinert sertifiseringsprosess mellom Norge og de aktuelle EU-nasjonene, og jeg synes det er veldig flott at det har blitt en felles sertifisering, sier Knut Torgnes, salgsdirektør i Norges Sildesalgslag.

Makrellkrigen går mot slutten
Mange av fartøyene i dagens sertifisering har vært MSC-sertifiserte tidligere, men alle de syv MSC-sertifikatene ble suspendert i 2012 som følge av fangster over det vitenskapelige rådet. Økningen i fisket var et resultat av en betydelig økning i mengden makrell som ble fanget av land utenfor de sertifiserte flåtene og brudd på internasjonale avtaler som var laget for å forvalte bestanden. Fiskere og ministre fra de involverte landene har over de siste seks årene jobbet med å finne en måte å løse tvisten på, nå også kjent som «makrellkrigen».
   – Denne sertifiseringen viser hva som kan oppnås når fiskere og deres regjeringer jobber sammen på tvers av landegrenser for et bærekraftig fiske. MINSA har vært i forkant av internasjonale forhandlinger, og dette har resultert i betydelige nye avtaler for å beskytte bestanden, noe som betyr sunne hav for denne og fremtidige generasjoner, sier Minna Epps, MSCs programdirektør for Skandinavia og Østersjøregionen.
   MINSA-gruppen består av over 700 fiskebåter, alt fra små kystfartøy til store havgående pelagiske trålere. Disse kommer fra elleve forskjellige land: Skottland, England, Nord-Irland, Norge, Sverige, Nederland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Irland og Litauen.

Store markedsaktører venter på MSC-sertifisert makrell
Sainsbury’s, som er Storbritannias tredje største supermarkedkjede, har planer om å være den første butikkjeden til å ha MSC-merket makrell tilbake i butikk. Flere store markedsaktører har ventet spent på når makrellen skal bli MSC-sertifisert igjen, da fisken er et populært produkt med store helsemessige fordeler og forbrukere ønsker å kjøpe bærekraftig fisk. Etterspørselen etter MSC-sertifisert makrell har man også fått merke på det norske markedet.
   – Det er flere av de store merkevarene på det norske markedet som har uttrykt et ønske om MSC-sertifisert makrell, og det er en stor glede at det nå er tilgjengelig for dem, sier Mari Nordstrøm, markedsførings- og kommunikasjonssjef for MSC i Norge.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1