Tips redaksjonen
01.03.2016

MSC øker sin tilstedeværelse i Norge

Marine Stewardship Council (MSC) er en internasjonal ideell organisasjon som driver verdens ledende miljømerkings- og sertifiseringsprogram for godt forvaltede og bærekraftige fiskerier. MSC-merket på sjømatprodukter fungerer som en visuell hjelp for konsumenter som ønsker å kjøpe bærekraftig fanget sjømat for å sikre at bestandene finnes i fremtiden, og det gir mulighet til å spore produktet hele veien tilbake til fiskeriene. Nå skal MSC øke sin tilstedeværelse i Norge.  

WWF anbefaler MSC-merkede sjømatprodukter
Den 3. november introduserte WWF sin nye sjømatguide-app, som vil gjøre det enkelt for konsumenter å velge miljøriktig fisk og skalldyr. Sjømatguiden oppfordrer forbrukere til å velge miljøstempelet MSC for viltfangede arter.
    – For å være sikker på at fisken som vi kjøper, kommer fra et bærekraftig fiskeri, må vi vite akkurat hvor den er fanget. Fiskeprodukter merket med MSC-logoen kan spores helt tilbake til hvert enkelt fiskeri, og logoen gir også trygghet for at fiskeriet er bra miljømessig. Slik kan både du og jeg vite at fisken ikke blir overfisket. WWF-Norge anbefaler derfor alle fiskeprodukter som har MSC-logo som det beste valget, sier Karoline Andaur, fagsjef i WWF-Norge.
 
MSC globalt
MSC har kommet langt globalt. I dag er det hele 278 MSC-sertifiserte fiskerier, noe som utgjør nesten 10 prosent av den globale villfangede sjømatforsyningen. Det er ytterligere 100 fiskerier som er til vurdering i henhold til MSCs miljøstandard. På etterspørselssiden er det over 19 000 MSC-merkede produkter som forbrukere verden over kan velge mellom.
   Når det gjelder Norges naboland, har man de siste årene sett en signifikant økning i kjennskap til og etterspørsel etter MSC-merket. Årets forbrukerundersøkelse viser at 45 prosent av svenske forbrukere og 41prosent av danske forbrukere har kjennskap til MSC-merket. For Sverige utgjør dette en økning på 17 prosent siden 2011. Både Sverige og Danmark ligger blant topp ti-landene i verden som har høyest forbrukerkjennskap til MSC-merket, og de har rundt 5 ganger så mange MSC-merkede produkter i butikkhyllene som vi har i Norge.
 
MSC i Norge
Allerede i dag er langt over halvparten av alle Norges fiskerier MSC-sertifiserte, men det er relativt få MSC-merker å finne på sjømatprodukter i Norge. Derfor har MSC bestemt seg for å satse på et mer aktivt samarbeid med Norges fiskerinæring og andre interessenter, og har nå ansatt en markedsførings- og kommunikasjonssjef for det norske markedet. Ambisjonen er å øke norske forbrukeres mulighet til å kjøpe fisk og skalldyr som er bærekraftig fanget samt gjøre dem bevisste på MSC-merket og hva det innebærer.
   – Både detaljhandelen og merkevareprodusenter etterspør MSC-sertifisert sjømat for å kunne tilby sine kunder bærekraftige valg og bidra til positive resultater for våre hav. Vi ønsker å bistå den norske fiskerinæringen og møte denne etterspørselen, sier Mari Nordstrøm, markedsførings- og kommunikasjonssjef for MSC i Norge.
   Mari Nordstrøm skal jobbe mot forsyningskjeder og konsumenter. Hun skal drive MSCs markedsførings- og kommunikasjonsaktiviteter i Norge samt fremme og styrke organisasjonens profil og partnerengasjement.
   – Jeg gleder meg til å øke kunnskapen og bevisstheten om bærekraftig fanget sjømat og om MSC-merket samt gjøre det enklere for norske forbrukere å velge MSC-merket sjømat, sier Mari Nordstrøm.  

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1